גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי-פליחה, ניסוי רב שנתי, תחנת זוהר 2013-2016

גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי-פליחה, ניסוי רב שנתי, תחנת זוהר 2013-2016