בחינת ממשק הזנה של ירקות בחקלאות אורגנית בקרקעות הנגב

בחינת ממשק הזנה של ירקות בחקלאות אורגנית בקרקעות הנגב