אורי ירמיהו

אורי ירמיהו

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 13
  שנים
  ago
  בחינת ממשק הזנה של ירקות בחקלאות אורגנית בקרקעות הנגב
  ירקות

  בחינת ממשק הזנה של ירקות בחקלאות אורגנית בקרקעות הנגב
  אורי ירמיהו, אינה פיינגולד, נורית שפירא, שבתאי כהן, שלמה קרמר, אביבה הדס, מינץ דרור, שושנה סוריאנו, רפי רודמן

  הממשק האורגני המקובל לגידול ירקות מבוסס על ישום קומפוסט זבל בתחילת העונה ודישון בחומרים אורגנים מומסים עם ההשקיה או מוספים ישירות לקרקע במהלך העונה. גידול מטייב בין עונות גידול הירקות מקובל בממשק החקלאות האורגנית ומטרתו לשפר את פוריות הקרקע. בניסוי שנערך בחלקה האורגנית בתחנת יאיר בערבה במשך ארבע עונות גידול (2000/1 עד 2003/4) נבדקה ההשפעה ארוכת הטווח של ממשק המשלב יישום קומפוסט בתחילת העונה עם דשן ראש אורגני במהלך הגידול בשילוב עם גידול מטייב. צמחי פלפל ועגבנייה גודלו בחלקות קבועות בשלוש רמות של קומפוסט 5, 10 ו 15- מ"ק לדונם, עם שתי רמות דשן אורגן 7.5 ו-15 ליטר למ"ק.
  ריכוז החומר האורגני בקרקע עולה עם השנים בכל רמת יישום נתונה ובכל שנה עם העליה ברמת היישום אך שיעור העליה תלוי ברמת הקומפוסט המיושם ובמשך שנות הגידול.ברמת הקומפוסט הנמוכה ריכוז החומר האורגני עולה בצורה קווית ישרה בשיעור של כ 0.3% בשנה. לעומת זאת, בטיפולים בהם יושמו ריכוזי קומפוסט גבוהים העלייה בעלת אופי של עקום רוויה.
  ריכוז החומר האורגני בקרקע בתום ארבע שנות הגידול היה 1.6, 2.8 ו-3.8% ברמות קומפוסט מיושם של 5, 10 ו-15 קוב לדונם בהתאמה.
  רמת היבולים בשני הגידולים לאחר ארבע שנות גידול הייתה גבוהה ובחלק ניכר מהטיפולים אינה נופלת מיבול שמתקבל בממשק הזנה קונבנציונאלי. בפלפל אף נמשכת המגמה של עליה ביבולים גם בשנת הגידול הרביעית בממשק הזנה אורגני, ואילו בעגבנייה נראה שרמת היבולים התייצבה לאחר שלוש שנות יישום של קומפוסט. השפעת הטיפולים התמתנה עם השנים בעיקר בעגבנייה לרמת הקומפוסט המיושמת בתחילת הגידול ודשן הראש המסופק במהלך הגידול חשיבות מרובה על התבססות הגידול ויבולו. יישום קומפוסט ברמה של 10 קוב לדונם עם דשן ראש מספיק לקבלת יבולים מיטביים. התרומה הנוספת ביישום קומפוסט לרמה של 15 מ"ק לדונם הייתה קטנה במרבית המקרים.
  השפעת הגידול המטייב נבחנה במשך שלוש שנים שנה אחת גודל דוחן ובשנים האחרות שעועית. הצבת הניסוי בתתי חלקות עם וללא גידול מטייב לא מאפשרת לבחון סטטיסטית את ההבדל בכל שנה. בנוסף השונות הגדולה בין החלקות מקשה על קבלת מסקנות מהימנות. לפיכך מומלץ לבדוק את ההשפעה במבנה של ניסוי שבו יהיו חזרות גם לגידול המטייב.

  התוכנית מומנה ע"י המדען הראשי במשרד החקלאות למשרד תוכנית מספר 301-0353-03

  אורי ירמיהו ואינה פיינגולד מינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת.
  נורית שפירא ושבתאי כהן, מו"פ ערבה תחנת יאיר.
  שלמה קרמר, שה"מ, משרד החקלאות.
  אביבה הדס, מינץ דרור ושושנה סוריאנו, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי.
  רפי רודמן, מדריך חקלאות אורגנית נגב.

  Feeding bio-organic vegetables Arava

  Yermiyahu, U., Faingold I., Gilat Research Center, Agricultural Research rganization, Mobile Post Negev, Israel, 85280. Email: uri4@agri.gov.il.
  Shapira, N., Cohen, S., Arava R&D.
  Kremer, S. Extention Service, Ministry of Agriculture, P.O.B. 6 Bet Dagan, Israel, 50250.
  Hadas, A., Minz, D., Soriano S. Water and Environmental Sciences, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet Dagan, Israel, 50250.
  Rodman, R. Adviser for Negev organic agriculture.

 • 16
  שנים
  ago
  בחינת ממשק הזנה מיטבי של ירקות אורגניים
  ירקות

  בחינת ממשק הזנה מיטבי של ירקות אורגניים
  אורי ירמיהו
  תוצאות ניסוי רב שנתי בחקלאות אורגנית
  הרצאה במסגרת יום עיון בנושא הזנה בחקלאות אורגנית, תחנת יאיר, 3 במרץ, 2008

עוד...