בחינת זני מלון בגידול חורפי בערבה, תחנת יאיר, 2023/24

בחינת זני מלון בגידול חורפי בערבה, תחנת יאיר, 2023/24