בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה

בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה