בחינת ההשפעה של השקיה חלקית בלילה על ייעול השימוש במים של עצי מטע בערבה 2020-22

בחינת ההשפעה של השקיה חלקית בלילה על ייעול השימוש במים של עצי מטע בערבה 2020-22