בחינה כלכלית של גידול בננה בערבה התיכונה

בחינה כלכלית של גידול בננה בערבה התיכונה