יאיר נשרי

יאיר נשרי

צור קשרפרסומים אחרונים
 • שנה
  1
  ago
  דפון למגדלי ליזיאנטוס דצמבר 2019
  פרחים
 • 3
  שנים
  ago
  2018/19 למגדלי הפרחים בערבה – המלצות להכנת השטח וחיטוי לקראת העונה
  פרחים
 • 4
  שנים
  ago
  בחינת השפעת ריסוס ג’יברלין במינונים שונים על שני זני לימוניום 2014/15 – 2015/16
  פרחים

  חינת השפעת ריסוס ג'יברלין במינונים שונים על שני זני לימוניום
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: yairn@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  הלימוניום הוא צמח רב שנתי הנהנה מטמפרטורות גבוהות לצימוח ופריחה ולכן בעל יתרון משמעותי להפרחה במשך החורף בתנאי הערבה. בשנים האחרונות הוכנסו לגידול זנים חדשים ולפיכך החלטנו לבחון מחדש את השפעת טיפול הג'יברלין על זנים אלו. בניסוי שנערך בתחנת יאיר בעונות הגידול 2014/15 ו- 2015/16 נבחנו שני זנים שפריחתם ורודה: 1. סילבר פינק (מצפור). 2. ספורה רוזי פינק (דנציגר).
  בניסוי נבחנו ריכוזי ג'יברלין שונים (ביקורת – ללא הורמון), 300 ח"מ (שני ריסוסים עוקבים), 500 ח"מ, 1000 ח"מ (ריסוס בודד מכל ריכוז).
  קצב צימוח הזן רוזי פינק היה מהיר ובעל גבעול פריחה ארוך יותר מהזן סילבר פינק אך תפרחתו פחות מעוצבת. זן זה לא נזקק לטיפולי ג'יברלין. לזן זה תפרחת לא מספיק יציבה, מפוזרת ופרועה הפוגעת לדעתנו ביתר היתרונות שצוינו לגביו.
  השפעת טיפולי הג'יברלין נבחנה במשך שנתיים. מאחר ותוצאות השנה הראשונה לא היו ברורות, בוצע ניסוי גם בשנה העוקבת לעימות תוצאות השנה הראשונה תוך שינוי מסוים בטיפולים.
  הזן סילבר פינק נמצא בעל גבעולים מעוצים ותפרחת יציבה בצבע ורוד כהה במשך החורף. יבול הפרחים בזן זה הושפע מאוד מטיפול הג'יברלין שניתן בחורף. ריסוס הג'יברלין בריכוז 1000 ח"מ השפיע מאוד על יבול הפרחים (70 פרחים למ"ר לעומת 45 פרחים למ"ר בחלקת הביקורת). יתר המדדים (איכות תפרחת וגבעול, הקדמת מועד פריחה) של זן זה לא הושפעו. מאחר ויבול הפרחים עולה עם ריכוז ההורמון, מוצע לבחון טיפולי ג'יברלין בריכוז הגבוה מ 1000 ח"מ, ריכוז שהיה המצטיין בניסוי זה.

  דוח1516

  Studying the effect of different doses of Gibberellin treatments on two varieties of Limonium
  Maayan Plaves- Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz – Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Yair Nishri - The agricultural extension service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yairn@shaham.moag.gov.il

עוד...