עופר גורן

עופר גורן

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 9
  חודשים
  ago
  ביסוס גידול האמפ כגידול שדה חקלאי תעשייתי חדש בישראל
  ביוטכנולוגיה

  ביסוס גידול האמפ (Cannabis sativa L.) כגידול שדה חקלאי תעשייתי חדש בישראל
  סיכום תצפיות באבני איתן, לכיש ותחנת יאיר (ערבה תיכונה)
  עופר גורן 1 שמעון פרגמניק 2, שבתאי כהן 3, שאול גרף 4, משה פליישמן 5

  1שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חוקר ראשי, ריכוז הפרויקט, בחינת גידול האמפ בחוות לכיש,
  דוא"ל ofergor@shaham.moag.gov.il
  2שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחינת גידול האמפ בחוות לכיש. דוא"ל shimonp-sha@shaham.moag.gov.il 3מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר, בחינת האמפ בתחנת יאיר, אימייל sab@inter.net.il
  4מו"פ צפון, בחינת גידול האמפ בחוות אבני איתן, אימייל shaoulgraph@gmail.com
  5המח' למדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, יבוא זרעים ויצירת סמנים לבידול האמפ מקנאביס, אימייל vhmoshea@agri.gov.il

  המפ HAMP קנאביס

  תקציר
  שני זני האמפ נבחנו בשלושה אזורי גידול (ערבה תיכונה ,מישור החוף ורמת הגולן) ובמספר מועדי זריעה לשם ייצור זרעים והפקת שמן. לאור קשיי נביטה של הזן SUO-31 (המכונה 109), נעשתה בחינת הגידול בזן 'פינולה' (המכונה להלן 108). נתקבלה שונות רבה ביבול הזרעים שנעה מ-18 ק"ג/ד'/מזרע בערבה ל-140 ק"ג/ד'/מזרע בגולן. בבדיקת תכולת קנבינואידים נמצא כי רמת ה-CBD משתנה בין אזורי הגידול ולאורך תקופת הגידול. נמצא כי בערבה עקב תנאי העקה היבול היה נמוך מאוד וכן כמעט שלא נוצרו קנבינואידים ובכלל זה CBD. בלכיש התקבלו רמות CBDA גבוהות יחסית, של כ-3%, בהשוואה ל כ-0.01% בערבה ולתכולה בטווח 0.2%-1.6% בגולן. בבחינת עיתוי איסוף תפרחות, ברמת הגולן, לאחר 7 שבועות מזריעה, נראתה תכולת ה- CBDA הגבוהה ביותר, 1.6%. כמו כן ברמת הגולן התקבלה כמות גבוהה יחסית של קרוב ל-0.5% THC בצמחים בתחילת הגידול. איכות השמן לא הושפעה מאזור הגידול. עם זאת, קיימים הבדלים לא גדולים אך מובהקים בתכולת חומצות שומן ספציפיות אשר מהוות מדדי מפתח באיכות השמן. הרכב השמן הושפע ממועד הזריעה. נבחנו שיטות לאיפיון סמנים לקנבינואידים בצמחי האמפ באמצעות PCR ואנליזת הרכב קנבינואידים באמצעות HPLC.

עוד...