נטע מור

נטע מור

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  שנים
  ago
  כנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפל
  הגנת הצומח

  כנימה קמחית מנוקדת
  Phenacoccus solenopsis
  בגידול פלפל

  נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון, שמעון ביטון, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות
  צביקה מנדל - מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי

 • 2
  שנים
  ago
  תכשירי ההדברה לשימוש בחציל לשוק מקומי וליצוא לרוסיה
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  ערכו: נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון
  עדכון נובמבר 2018
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בחצילים לשוק מקומי וליצוא לרוסיה. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים לשוק מקומי נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת" http://www.hadbara.moag.gov.il.
  ימי המתנה לקטיף ליצוא מתבססים על שאריות מותרות שנלקחו ממאגרי המידע ובהתאם להסכמים הבינלאומיים הקיימים עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו מתייחסת לדרישות מדינות היעד, וייתכנו דרישות נוספות ומחמירות יותר מצד הלקוחות בכל מדינה. רשימה זו נכונה רק לתאריך בו פורסמה, ובאחריות המגדלים להתעדכן באופן שוטף ועצמאי בדרישות מדינות היעד ובדרישות הלקוחות באמצעות חברת היצוא שבאמצעותה המגדלים מייצאים.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
  בנוסף, מעבר למגבלות השימוש בתכשירים בהתאם לדרישות שוקי היעד, במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת (IPM) ייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האויבים הטבעיים, לפי מקרא המופיע מטה בטבלה מס' 1.

 • 3
  שנים
  ago
  תכשירי הדברה לחצילים לשוק המקומי וליצוא – עדכון נובמבר 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון

עוד...