נטע מור

נטע מור

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 11
  חודשים
  ago
  תכשירי הדברה לחצילים לשוק המקומי וליצוא – עדכון נובמבר 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון

 • 12
  חודשים
  ago
  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה עונת 2017/18
  ירקות, הגנת הצומח

  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה
  ערכה: נטע מור ממ"ר הגנת הצומח בירקות
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים שני תכשירים כנגד אותו
  הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים )לעיתים מופיע כמספר ו/או אות במיון לפי IRAC / FRAC - Insecticide Resistance Action Committee
  / Fungicide ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים לפי אופן הפעילות(. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר –
  כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. המידע נלקח ממאגר הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

 • 12
  חודשים
  ago
  2017 תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה
  ירקות, הגנת הצומח

  תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה
  ערכו: נטע מור-מדריכה ארצית להגנת הצומח בירקות, שלי גנץ - מדריכה ארצית לעגבניות
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו
  ובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. נתוני התכשירים נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין או בשילוב, עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות
  ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים – Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee ( FRAC - ו IRAC בטבלה במילים או במספרים, במיון לפי
  ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל(.
  לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. כל קוטלי המחלות )למעט דלסן/בויסן( מתאימים
  לשימוש בהדברה משולבת. קוטלי המזיקים המודגשים בירוק ניתנים לשימוש ללא הגבלה בעת שימוש באקריות טורפות בגידול. נתונים אלו נלקחו מחברת ביו בי

עוד...