דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 5 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 1
  ינו
  רכנף ((Nesidiocoris tenuis להדברת טוטה אבסולוטה (Tuta absoluta) בעגבניית חממה בממשק אורגני
  הגנת הצומח, ירקות

  רכנף Nesidiocoris tenuis להדברת טוטה אבסולוטה Tuta absoluta בעגבניית חממה בממשק אורגני

  דנית פרקר, אלה יוסל ושמעון פיבוניה – מו"פ ערבה
  ארנון אלוש ושמעון שטיינברג – חברת ביובי
  כתובת המחברת: danit@arava.co.il

  טוטה אבסולוטה Tuta absoluta הנו מזיק חדש יחסית הגורם פגיעה רבה לגידולים שונים, ובעיקר לעגבנייה. בארה"ב הוא נחשב למזיק הסגר. החרק משתייך לסדרת הפרפראיים Lepidoptera ולמשפחת העשבחניניים Gelechiidae. לאחר בקיעתו הזחל נובר בעלים, פירות או גבעולים ויוצר בהם מנהרות ותעלות אופייניות. לעיתים חודר הזחל לתוך הגבעולים ואמירי הצמיחה וגורם לקיטום האמירים ולנבילתם. אורך גוף הבוגר כ- 10 מ"מ. אמצעי המניעה וההדברה כנגדו אינם מספקים, בייחוד בחקלאות אורגנית, בה מספר התכשירים המותר לשימוש הוא מצומצם מאד. מאז חדירתו בשנים האחרונות לכל אגן הים התיכון מתבצע במקומות רבים מחקר אינטנסיבי בכוונה לפתח דרכים להתמודדות עימו. אחד מכיווני המחקר הקיימים הנו פיתוח ממשק של הדברה משולבת עם מדביר ביולוגי טבעי מקומי, הרכנף Nesidiocoris tenuis, המותאם היטב לצמח העגבנייה. הרכנף N. tenuis משתייך לסדרת הפשפשאים ולמשפחת הרכנפיים. הבוגר הנו בעל יכולת להיזון מהחי ומהצומח ((Omnivore. הרכנף טורף ביצים וזחל מדרגה ראשונה של העש טוטה אבסולוטה ולכן הוא בעל פוטנציאל לשמש מדביר ביולוגי כנגדו. כאשר הרכנף ניזון הזנה צמחית הוא מוצץ את מוהל הצמח מעלים, גבעולים ופרי צעיר, כתוצאה מכך נוצרים חיגורים באותן רקמות, אשר עלולים לגרום להתייבשות ובסופו של דבר לנשירת עלים ופרי. בניסוי שנערך בתחנת יאיר בשלוש עונות גידול רצופות בין השנים 2010-2013 נבדקה יעילות הרכנף N. tenuis כנגד עש הטוטה ונבחנה מידת הנזק של הרכנף ואופיו לעגבניות חממה, בעיקר מזן איקרם. הטיפולים שנבדקו במהלך שנות הניסוי כללו ביקורת לא מטופלת, טיפול כימי, טיפול רכנף, טיפול רכנף מווסת ושילוב של רכנף עם טיפול כימי. במהלך שלוש שנות הניסוי חדר המזיק באופן טבעי למבני הניסוי במהלך הסתיו ותחילת החורף, אולם רמת האוכלוסיה נשארה נמוכה במהלך החורף. רמת הנגיעות עלתה עם ההתחממות והגיעה לרמה של השמדת חלקות טיפול הביקורת בשתיים משלוש שנות הניסוי. מועד הפיזור המתאים של הרכנף נבחן במסגרת הניסוי ונמצא שפיזורו על מגשי השתילים או מיד עם השתילה הגדיל את הסיכון להתבססות אוכלוסיית רכנף גבוהה של מעל עשרה פרטים לקדקוד במהלך החורף. פיזור הרכנף כשבועיים עד שלושה שבועות לאחר השתילה הביא להתייצבות רמת האוכלוסייה ל- 3-6 פרטים לקדקוד במהלך החורף. רמה כזו אינה דורשת, על פי הידע שיש בידינו כיום, התערבות כימית לריסון אוכלוסיית הרכנף. חשוב לציין שבמשך החורף, גם כאשר אוכלוסיית הרכנפים הגיעה לעשרה פרטים ויותר לקודקוד, לא נצפו נזקים לעגבנייה. נזק ישיר לעגבנייה של פגיעה בקודקודי הצמיחה התפתח בחלקות הניסוי לקראת סוף העונה במהלך חודש מאי וככל שהצמח היה עם יותר נוף, הנזק היה קטן יותר.
  הרכנף תרם להדברת טוטה אבסולוטה, אך לבדו לא היה מספיק יעיל למניעת נזקים מהעש. שילוב של הרכנף עם מספר מצומצם של ריסוסים עם טרייסר אולטרה ו-EOS, המותרים בממשק אורגני, היה הטיפול היעיל ביותר.
  בשנים האחרונות נצפו נזקים כבדים מעש הטוטה אבסולוטה במספר חלקות עגבנייה בגידול אורגני. שימוש בשילוב של הרכנף N. tenuis עם מספר מצומצם של ריסוסים להדברת הטוטה יפחית הסיכון לנזק כלכלי מהעש ויפחית הסיכון לשבירת חומרי ההדברה.

  תודות
  אנו מודים ליובל ברזילי, אבי אושרוביץ, דורית חשמונאי וכל צוות מו"פ ערבה על תרומתם הרבה לביצוע הניסוי.

 • 1
  ינו
  הדברת כנימת עש הטבק בטרכליום באמצעות האקרית Amblyseius swirskii, אקרית Euseius Scutalis Athias ואויבים טבעיים נוספים
  הגנת הצומח, פרחים

  הדברת כנימת עש הטבק בטרכליום באמצעות האקרית Amblyseius swirskii, אקרית Euseius Scutalis Athias ואויבים טבעיים נוספים
  דנית פרקר ושמעון פיבוניה - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  כתובת להתכתבות: ShimonP@arava.co.il

  כנימת עש הטבק (כע"ט) Bemisia tabaci Gennadius הנה מזיק קשה רב-פונדקאי הגורם נזקים כלכליים בחקלאות בכלל ולגידול פרחי הטרכליום בפרט. מזיק זה נחשב כמזיק הסגר והדרישות בשווקי היצוא הנן לקבל את פרחי הטרכליום עם נגיעות אפסית. גם בשלבי הזחל שאינו נייד וגם בשלב הבוגר המכונף נמצץ המוהל הצמחי מהרקמות הצמחיות ע"י כע"ט ונזקים רבים נגרמים לצמחים פונדקאים, ביניהם הטרכליום. בנוסף לנזק הראשוני במצבים של אוכלוסיות גבוהות קיים נזק משני כתוצאה מהפרשת נוזל דביק סוכרי, טל דבש, שעליו מתפתחות פטריות שחורות הנקראות פייחת, תופעה העלולה גם היא לפגוע בתוצרת החקלאית ובאיכותה. עד כה טופל הטרכליום עם חומרים כימיים בלבד. פיתוח עמידות של המזיק כנגד החומרים השונים, העלייה במודעות לאיכות הסביבה, שמביאה למבחר חומרים שהולך ומצטמצם, הופעת תת מינים בעלי תכונות ביולוגיות ואקולוגיות שונות (בארץ נמצאו שני תת מינים B ו- Q ונמצא שתת המין Q עמיד יותר לתכשירי הדברה מאשר B) וגורמים נוספים, מחייבים מציאת טיפול חדש או שונה כנגד המזיק. כנגד כע"ט נוסו עד כה מס' מדבירים ביולוגיים, בינם האקרית Amblyseius swirskii (אקרית הסבירסקי), אשר פותחה לשימוש כמדביר ביולוגי כנגד תריפס, כע"ט ואף מעט כנגד אקרית אדומה בחקלאות. אקרית זו שייכת למשפחת Phytosediidae, הכוללת מינים רבים של אקריות טורפות, בינם האקרית פיטוס לימוני Euseius Scutalis Athias (אקרית הסקוטליס). אחד ההבדלים החשובים בינה לבין אקרית הסבירסקי הוא שהערבה הנה מקום מושבה הטבעי, ותנאי האקלים בערבה מתאימים לה מאד. הניסוי בדק בעבר את יעילותה של אקרית הסבירסקי ולאחר חדירת אקרית הסקוטליס באופן טבעי, בדק את יעילותם של האויבים הטבעיים החודרים באופן טבעי ללא פיזור חיצוני, במטרה למצוא מדביר ביולוגי יעיל כנגד כע"ט בטרכליום.
  תוצאות הניסוי הראו שלהדברה הביולוגית כנגד כע"ט בטרכליום, הכוללת בעיקר את אקרית הסקוטליס, יעילות טובה, אולם אין ביכולתה להביא לנגיעות אפסית ולכן עדיין לא מהווה פתרון מלא לבעיה, כאשר מדובר במזיק הסגר. לאקרית זו יש גם קושי להתבסס בשדה כל עוד שאין פרחים, היות והיא זקוקה לאבקת פרחים להזנה ולהשלמת מחזור החיים. בשלב הבא בניסוי ייבדקו חומרים כימיים שישתלבו עם התבססות טבעית של האויבים הטבעיים על מנת ליצור הדברה משולבת ויעילה כנגד כע"ט בטרכליום.

  תודות
  לחברת ביו בי על אספקת האקריות הטורפות לניסויים.

  Control of the white fly Bemisia tabaci in Trachelium using the predatory mites Amblyseius swirskii and Euseius Scutalis Athias.
  Danit Parker, Shimon Pivonia – Central and Northern Arava Research and Development
  Email for correspondence: shimonp@arava.co.il

 • 1
  ינו
  בחינת יעילות חומרים המותרים לשימוש בחקלאות אורגנית להדברת אקרית עיוותים וקימחונית בפלפל
  ירקות

  בחינת יעילות חומרים המותרים לשימוש בחקלאות אורגנית להדברת אקרית עיוותים וקימחונית בפלפל
  דנית פרקר, רחל לויטה, אלה יוסל ושמעון פיבוניה – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  כתובת להתכתבות: shimonp@arava.co.il

  תקציר
  אקרית העיוותים(Polyphagotasnemus latus) הנה מזיק קשה לגידולים חקלאים רבים, בניהם הפלפל. מחלת הקימחונית (Leveillula taurica) אף היא מזיק רב-פונדקאי לחקלאות בכלל ולגידול הפלפל בפרט. עד היום, מלבד הטיפול בגופרית, המותר לשימוש בגידול האורגני ומחייב טיפול מסיבי, כמעט לא נמצאו פתרונות יעילים להדברת א. העיוותים וקימחונית בפלפל. בשל החשש לבלאי מואץ של הרשתות עקב השימוש בגופרית ובשל לכלוך הפרי, מחפשים המגדלים האורגניים תכשירים נוספים שיהיו יעילים להדברת פגעים אלה. בניסוי שנערך בעונת 2010/11 בתחנת יאיר נבדקה יעילותו של התכשיר E.O.S , המכיל 99% שמן מינרלי, כחומר הדברה נגד אקרית העיוותים וקימחונית בפלפל בגידול אורגני. נמצא שריסוס עם E.O.S בתדירות של אחת לשבועיים לא מנע ביעילות את נזקי אקרית העיוותים ואת נזקי הקימחונית. הריסוס בתרחיף נוזלי של גופרית לעומת זאת מנע ביעילות את נזקי פגעים אלו. יתכן וריסוס ב- E.O.S בתדירות גבוהה יותר היה משפר את תוצאות ההדברה.

 • 1
  ינו
  בחינת התבססות אקרית הפיטוס הלימוני Euseius scutalis בפלפל ויעילותה כנגד אקרית העיוותים בפלפל אורגני
  ירקות, הגנת הצומח

  בחינת התבססות אקרית הפיטוס הלימוני Euseius scutalis בפלפל ויעילותה כנגד אקרית העיוותים בפלפל אורגני
  דנית פרקר, שמעון פיבוניה, ארנון אלוש, אבנר הס, שמעון שטיינברג

  אקרית העיוותים (Polyphagotasnemus latus) הנה מזיק קשה לגידולים חקלאים רבים, בניהם הפלפל. מהשתילה ועד לפריחה אין מדביר ביולוגי כנגד אקרית העיוותים המסוגל להתקיים על הצמח ומלבד הטיפול בגופרית, המותר לשימוש בגידול האורגני ומחייב טיפול מסיבי, לא קיים פתרון נוסף להדברתה. מזיק חקלאי נוסף הנה כנימת עש הטבק ((Bemisia tabaci gennadius, אף היא הנה מזיק קשה רב-פונדקאי בחקלאות בכלל ולגידול הפלפל בפרט. כנגד כנימת עש הטבק נוסו עד כה מספר מדבירים ביולוגיים, בניהם האקרית הטורפת Amblyseius swirskii אשר פותחה לשימוש כמדביר ביולוגי כנגד תריפס, כנימת עש הטבק ואף מעט כנגד אקרית אדומה בחקלאות. אקרית זו שייכת למשפחת Phytosediidae, הכוללת מינים רבים של אקריות טורפות, בניהם האקרית פיטוס לימוני (Euseius scutalis). בניגוד לאקרית הטורפת A. swirskii השוכנת באופן טבעי באזור מישור החוף, האקרית E. scutalis שוכנת טבעית בערבה, מה שעשוי להקנות לה יתרון מבחינת ההתאמה לאקלים.
  בניסויים שנערכו בעונת 2009/10 בתחנת יאיר נבדקה יעילותה של האקרית הטורפת E. scutalis כמדביר ביולוגי של אקרית העיוותים בפלפל ובבדקה יכולת התבססותה משלב השתילה ועד לפריחה בסיוע פיזור שבועי של אבקת פרחים חיצונית, וכמו כן נערכה השוואת יעילות בין האקריות הטורפות E. scutalis ו- A. swirskii כמדביר של כנימת עש הטבק.
  נמצא שלאקרית E. scutalis יכולת טובה להדברת אקרית העיוותים. כאשר מפזרים את האקרית עם השתילה יהיה צורך, במצבים בהם אין חדירת כנימת עש טבק למבנה כבר בשלבים מוקדמים (כפי שקורה בד"כ בחלקות המחופות ברשת 50 מש), לדאוג להזנת האקרית הטורפת עם תוספת אבקה כדי שתשרוד עד להופעת פרחים או הופעת חרקים המשמשים לה מזון. ריסוס שבועי של הצמחים עם אבקת פרחים שמר על רמת אוכלוסיה מינימאלית של האקרית הטורפת במבנה. וללא ריסוס באבקה, האקרית נעלמה עד להופעת הפרחים. תוצאות הניסוי השני מרמזות בלבד על פוטנציאל הדברה טוב של כנימת עש טבק באמצעות האקרית E. scutalis.
  בשנים הקרובות נמשיך לבחון את יכולותיה של האקרית E. scutalis לשמש מדביר ביולוגי של אקרית העיוותים בפלפל משלב השתילה ועד לפריחה והלאה. כמו כן נבחן את הפוטנציאל שלה להדביר את כנימת עש הטבק. נבחן גם יחסי הגומלין של אקרית זו עם פשפשי אוריוס. פשפש זה עלול לגרום להיעלמותה במהלך החורף, כפי שקרה בניסוי הנוכחי.

  Establishment of the predatory mite Euseius Scutalis in pepper and its potential to control broad mites.
  Danit Parker, Shimon Pivonia - Arava Research and Development.
  Shimon Shtainberg, Arnon Alush, Avner Hess - Bio Bee