תקופת סניטציה בערבה, קיץ 2020

תקופת סניטציה בערבה, קיץ 2020