תנאי האקלים ששררו בערבה התיכונה והצפונית בתקופה אוגוסט 2014 – מרץ 2015

תנאי האקלים ששררו בערבה התיכונה והצפונית בתקופה אוגוסט 2014 – מרץ 2015