שימוש במאזני מים ומומסים לכיוון הדשיה בפלפל

שימוש במאזני מים ומומסים לכיוון הדשיה בפלפל