שילוב טומוגרפיית התנגדות חשמלית ומדידות זרימת מוהל בתוך מודלים אגרו-אקולוגיים כדי לשפר את יעילות ההשקיה של תמר

שילוב טומוגרפיית התנגדות חשמלית ומדידות זרימת מוהל בתוך מודלים אגרו-אקולוגיים כדי לשפר את יעילות ההשקיה של תמר