רכנף ((Nesidiocoris tenuis להדברת טוטה אבסולוטה (Tuta absoluta) בעגבניית חממה בממשק אורגני

רכנף ((Nesidiocoris tenuis להדברת טוטה אבסולוטה (Tuta absoluta) בעגבניית חממה בממשק אורגני