סקירת תופעות גיאומופיות בשטחי חופי אגם הלשון וקביעת השפעתן על אפשרות ניצול הקרקע לחקלאות 1989-90

סקירת תופעות גיאומופיות בשטחי חופי אגם הלשון וקביעת השפעתן על אפשרות ניצול הקרקע לחקלאות 1989-90