ניסוי זני מלון אננס, תחנת זוהר אביב 2016

ניסוי זני מלון אננס, תחנת זוהר אביב 2016