השפעת תדירות הפיזורים של הצרעה הטפילית על ההדברה הביולוגית של כנימת עש הטבק בגידול פלפל אורגני

השפעת תדירות הפיזורים של הצרעה הטפילית על ההדברה הביולוגית של כנימת עש הטבק בגידול פלפל אורגני