הדברת כנימת עש הטבק בטרכליום באמצעות האקרית Amblyseius swirskii, אקרית Euseius Scutalis Athias ואויבים טבעיים נוספים

הדברת כנימת עש הטבק בטרכליום באמצעות האקרית Amblyseius swirskii, אקרית Euseius Scutalis Athias ואויבים טבעיים נוספים