בחינת יעילות חומרים המותרים לשימוש בחקלאות אורגנית להדברת אקרית עיוותים וקימחונית בפלפל

בחינת יעילות חומרים המותרים לשימוש בחקלאות אורגנית להדברת אקרית עיוותים וקימחונית בפלפל