בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2021/22

בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2021/22