בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2018/19

בחינת טיפולים לאחר הקטיף לשיפור חיי המדף של חציל ליצוא 2018/19