אקולוגיה

אקולוגיה

מחלקה זו הינה חלק מה- ADSSC

השפעות שינויי אקלים על עשבי ים
בעזרת מתקן ייחודי שבנינו למחקר על עשבי ים, ד"ר גדעון וינטרס חוקר את השפעת שינויי האקלים על עשבי ים. במתקן אנו יכולים לשלוט על רמת ה-CO2 וטמפרטורת המים במקביל, דבר שמאפשר לנו לבצע ניסויים מורכבים על שינויי מזג האוויר.

ניטור ומיפוי עשבי ים במיפרץ אילת
אנו מסתכלים על שני אתרים (אתר אחד בחוף הצפוני שאנו חושבים שהוא מזוהם יותר, ואתר שני ליד טאבה שמהווה את ביקורת) ומשווים שינויים בביומסה של עשבי ים, הרכב פיגמנטים והרכב בעלי החיים הקשורים לעשבי הים. לאחרונה גם היינו חלק ממאמר ראשון בעברית שתיאר את עשבי הים באילת ("אי ירוק בים", בשביל הארץ).

עצי שיטה בערבה
למרות הרקע על צמחים ימיים, גדעון מבצע מספר מחקרים הקשורים בעצי שיטה בערבה. בדומה לעשבי ים המהווים מינים מייסדים באזורים חופיים רדודים, שיטים מהוות מיני מפתח באזורים צחיחים: שיטים מיטיבים את תנאי הקרקע עבור צמחים אחרים, ומהווים מקור מזון ומחסה למינים רבים של חיות במדבר. מסיבות אלו, אובדן של שיטים מוביל לא רק לאובדן הביוטה הצמודה לשיטה, אלא גם להגברת סחיפת קרקע באזור.
בשנים האחרונות אנו עורכים כנס שיטים בערבה – עבר הווה ועתיד (כנס שיטים 2011, כנס שיטים 2013).
כחלק ממחקר השיטים, אנו עוסקים במחקר על הגניטיקה של האוכלוסיות של שיטים. לשם כך פיתחנו לאחרונה
(Winters et al. 2013) סמנים מולקולריים ספיציפיים לשיטים. הבנת המבנה הגנטי של שיטים יכולה לתרום ניהול מרחבי יעיל של עצי שיטה בנגב ובערבה. בנוסף, אנו גם עוסקים בניטור פיזיולוגי של שיטים בערבה התיכונה וניסויים על הבדלים בעמידות ליובש בין אוכלוסיות שונות של שיטה סלילנית וסוככנית.

הנהלה

קבוצה

מורן קמינר

עוזרת מחקר

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  8
  שנים
  תנאי האקלים ששררו בערבה התיכונה והצפונית בתקופה אוגוסט 2014 – מרץ 2015
  אקולוגיה, קרקע ומים

  תנאי האקלים ששררו בערבה התיכונה והצפונית בתקופה אוגוסט 2014 – מרץ 2015
  טליה הורוביץ - מטאורולוגיה חקלאית, השרות המטאורולוגי
  כתובת המחברת: htalia@ims.gov.il

  עונת 2014/15 הייתה די דומה לעונה שקדמה לה מבחינת הטמפרטורות המתונות ומיעוט אירועי מזג אויר חריגים (טבלה 1). בפרק הזמן מאוגוסט ועד סוף נובמבר 2014 נרשמו טמפרטורות מקסימום ומינימום דומות לממוצע הרבשנתי ± 0.5 מ"צ. חודש דצמבר היה יוצא דופן בכל התקופה כי הוא היה חם מהממוצע במידה ניכרת. בחלק השני של העונה, בחודשים ינואר ופברואר הטמפרטורות נעו סביב הממוצע וחודש מרץ היה חם מהממוצע ב- 0.5 עד 1 מ"צ.
  חודש אוגוסט היה החם ביותר בתקופה, ביחס לממוצע הרבשנתי. טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת הייתה גבוהה מהממוצע הרבשנתי ב- 0.5 מ"צ וטמפרטורת המינימום הייתה דומה לממוצע. השינויים מיום ליום היו קטנים ולא נרשמו ימים חמים באופן משמעותי. טמפרטורת המקסימום הגבוהה ביותר שנמדדה באוגוסט הגיעה ל- 42 מ"צ בחצבה ול- 40 מ"צ בפארן. נרשמו 10 ימים בהם טמפרטורת המקסימום הייתה דומה לממוצע או נמוכה ממנו בכ- 1 מ"צ.
  בחודש ספטמבר טמפרטורת המקסימום והמינימום היומית הממוצעת הייתה דומה לממוצע הרבשנתי בחצבה. בפארן היא הייתה נמוכה במעט מהממוצע במקסימום וגבוהה ממנו ב- 0.5 במינימום. טמפרטורות אלה ביחס לממוצע מתונות מאלה של אוגוסט. בחודש זה ניתן היה להבחין בירידה ההדרגתית בטמפרטורות מיום ליום, כמעט ללא אירועי שרב בולטים. רק ב- 17 בספטמבר נרשם יום שרבי בו טמפרטורות המקסימום היו גבוהות מהממוצע בכ- 5 מ"צ והגיעו ל- 40 מ"צ בחצבה ו- 38.5 בפארן. ערך גבוה זה מדגיש את מתינות הטמפרטורות בחודש.
  גם בחודשי הסתיו אוקטובר – נובמבר לא נרשם שום אירוע מזג אויר חריג. טמפרטורות המקסימום והמינימום היו דומות לממוצע או נמוכות ממנו במעט. הלחות היחסית הייתה רגילה לעונה, ונרשם רק אירוע אחד של יובש ב- 6 – 9 בנובמבר. בימים אלה הלחות היחסית הייתה נמוכה מאוד והגיעה ל- 40% בשעות הלילה ופחות מ- 10% בשעות היום. מזג האוויר הגשום ששרר בצפון הארץ בנובמבר לא הגיע לערבה. נרשם יום גשם אחד בו ירדו 1 מ"מ גשם לפחות ועוד 4 – 5 ימים בהם נרשמו טפטופים. אפיקי ים סוף פעילים האופייניים לעונת המעבר בערבה, לא השפיעו על מזג האוויר בעונה זו.
  לאחר מספר חודשים בהן הטמפרטורות היו דומות לממוצע, בחודש דצמבר היה חם מהרגיל ב- 1.5 מ"צ בממוצע, ביום ובלילה. העלייה בטמפרטורות בלטה במיוחד לאחר הימים הקרירים ששררו במחצית השנייה של נובמבר. ברוב ימי החודש טמפרטורת המקסימום הייתה גבוהה מ- 20 מ"צ, הערך החודשי הממוצע, והיא הגיעה ל- 24 – 25 מ"צ, אך לא לערכים גבוהים יותר. במחצית השנייה של החודש נרשמה ירידה בטמפרטורות המקסימום והן היו ממוצעות לעונה. גם ערכי טמפרטורת המינימום היו גבוהים מהממוצע ורק בימים האחרונים של החודש נרשמו בפארן טמפרטורות מינימום של 4 עד 5 מ"צ. במהלך החודש נרשמו 2 ימי גשם בחצבה בהם ירדו 12 מ"מ. בפארן ירדו בימים אלה 2 מ"מ בלבד.

  ינואר היה חודש קר. רוב ימי החודש היו מעוננים בעננות חלקית או מלאה, כ- 10 ימים היו בהירים לגמרי. טמפרטורת המקסימום הייתה דומה לממוצע, אך טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת הייתה נמוכה מהרגיל בכ- 0.5 מ"צ. ב- 6-7 בחודש נשבו רוחות חזקות ושרר אובך. בין ה- 7 – 13 בחודש נרשמו טמפרטורות מקסימום ומינימום נמוכות מהממוצע ב- 2 – 4 מ"צ. בחלק גדול מהימים והלילות השמים היו בהירים ונרשמו לילות התקררות קרינתית. בפארן נרשמו ב- 13-14 בחודש טמפרטורות מינימום של 2, 2.4 מ"צ בסוכה המטאורולוגית בגובה 2 מטר וטמפרטורות קרובות לאפס מ"צ ליד הקרקע. בחצבה הטמפרטורות היו גבוהות יותר. גם ב- 17 – 19 בחודש נרשמו טמפרטורות נמוכות, אך לא כמו באירוע הקודם. לקראת סוף החודש נרשמה עליה בטמפרטורות ונרשמה תקופה חמה יחסית שהמשיכה גם בפברואר.
  בחודש פברואר טמפרטורות המקסימום והמינימום היו דומות לממוצע, אך בלט ההבדל בין חלקו הראשון של החודש שהיה חם מהממוצע ובין חלקו השני של החודש שהיה קריר מהממוצע. בתחילת החודש נרשמו טמפרטורת מינימום של 4 מ"צ בפארן כשטמפרטורות הקסימום כבר היו חמות מהממוצע, והן הגיעו לשיאן ב- 7 בחודש ביום שרבי בו טמפרטורות המקסימום הגיעו ל- 30 – 32 מ"צ, כ- 10 מ"צ מעל לממוצע. מה- 11 בחודש נרשמה ירידה חדה בטמפרטורות ועד ה– 22 בחודש הן היו נמוכות מהממוצע והגיעו ל- 17 – 18 מ"צ (הממוצע כ- 20 מ"צ), בהתאמה למזג האוויר הגשום ששרר בצפון הארץ. בחלק מהימים הייתה עננות מרובה ונרשמו 3 ימי גשם בהם ירדו כ- 20 מ"מ בחצבה וכ- 10 מ"מ בפארן. פעילות מזג האוויר גרמה לרוחות חזקות ב- 10 – 11 בחודש וב- 19 – 21 בחודש שהעלו אובך.
  בחודש מרץ, למרות היותו חודש מעבר, לא נרשמו אירועי מזג אויר חריגים. טמפרטורת המקסימום והמינימום היומית הממוצעת הייתה גבוהה מהרגיל ב- 0.5 עד 1 מ"צ. מתחילת החודש הטמפרטורות הלכו ועלו בהדרגה עד ל- 10 בחודש בו הן הגיעו ל- 30 – 32 מ"צ. ב- 11 בחודש נשבו רוחות צפון-מערביות חזקות, נרשמה עננות ואובך ונרשמה ירידה של 10 מ"צ בטמפרטורות. במשך 12 ימים הטמפרטורות נהיו מוכות מהממוצע או דומות לממוצע. בימים האחרונים של החודש הטמפרטורות עלו והן הגיעו ב- 27-29 בחודש ל- 31 – 32 מ"צ. בכל התקופה הזו לא נרשמו ערכים קיצוניים של הטמפרטורה.
  לסיכום, העונה יחסית קרירה, ללא אירועי קרה או שרב בולטים, ועם מספר קטן של ימי גשם.

 • לפני
  33
  שנים
  סקירת תופעות גיאומופיות בשטחי חופי אגם הלשון וקביעת השפעתן על אפשרות ניצול הקרקע לחקלאות 1989-90
  אקולוגיה
עוד...