מקבלי המלגות לשנת 2022

מקבלי המלגות לשנת 2022

משתתפי הטקס

משתתפי הטקס

נעמי גוראון מברכת בשם משפחת גוראון

נעמי גוראון מברכת בשם משפחת גוראון

 

יונתן יקותיאל, סטודנט לתואר MSc במכון צוקרברג לחקר המים,
המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יונתן עוסק בפיתוח אלגוריתם לדישון והשקיה המבוסס על מדידה בזמן אמת של ריכוז חנקן בקרקע.

יונתן יקותיאל  עמד בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים,
ממצאים ראשוניים המורים כי שיטות המחקר יובילו לתוצאות רלבנטיות למטרות הקרן: קידום החקלאות בערבה.

המחקר של יונתן יאפשר לפתח פרוטוקול עם הנחיות דישון מדויקות למגדלים בערבה
כאשר להנחיות כאלו יש פוטנציאל להיטיב עם היבול ולשפר את כלכלת הגידול.

ליאור קושניר מעניק מלגה ליונתן יקותיאל

ליאור קושניר מעניק מלגה ליונתן יקותיאל

 

נופית וקנין, סטודנטית לתואר MSc  במחלקה למדעי הצמח,
הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים

נופית חוקרת ברמה מולקולארית את מנגנון  הגדילה של צמחי עגבנייה בתנאי עקה של מליחות ומחסור במים.

נופית וקנין עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים,
ממצאים ראשוניים המורים כי כיוון המחקר שבחרה יוביל למידע חשוב ורלבנטי למטרות הקרן: פתוח החקלאות בערבה. 

למחקר של נופית יש סיכוי לקדם את הפיתוח של זני עגבניות (וירקות אחרים)  שיהיו עמידים לגדילה בתנאי עקה.
זנים כאלו חשובים ביותר בתקופה הנוכחית של מדבור המדבר.

נופית וקנין

נופית וקנין

זהבה אבן פז מעניקה מלגה עבור נופית וקנין לראובן וקנין

זהבה אבן פז מעניקה מלגה עבור נופית וקנין לראובן וקנין

 

מיכל לידור-נעים, סטודנטית לתואר PhD, במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
ע"ש אברהם וסטלה גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מיכל חוקרת את האוכלוסייה המיקרוביאלית באקוויפרים של מי התהום בערבה התיכונה.
מתברר כי הקידוחים של מי התהום שחברת מקורות קודחת, נאטמים בתדירות גבוהה עקב נוכחות אוכלוסיות מסוימות של חיידקים.

מיכל לידור-נעים,  עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים.
ממצאים ראשוניים המראים כי שיטות המחקר בהם היא עוסקת, יובילו לדרך למניעת איבוד מים חשובים לחקלאות ולהתיישבות בערבה.

ממצאי המחקר של מיכל (שנעשה בשיתוף עם חברת מקורות) יאפשרו לפתח שיטת ניטור מוקדם לפני האיטום של הקידוחים ובכך למנוע השבתת קידוחים.
מאחר ומים הם המשאב החשוב ביותר לחקלאות הערבה, מחקרה מאד רלבנטי למטרות הקרן.

פרופ' מוראד גאנם מעניק מלגה למיכל לידור

פרופ' מוראד גאנם מעניק מלגה למיכל לידור

 

שרון רביץ, סטודנטית במסלול משולב לפוסט-דוקטורט,
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שרון חוקרת את הממשקים בין חקלאות וסביבה מדברית  במטרה ליצור  מערך לניתוח השפעות הדדיות ביניהם.
השאלות בעבודה זו רלבנטיות לתחום הרחב של בטחון המזון בתקופה של מידבור.

שרון רביץ עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים, פרסומים ותוכנית מחקר שממצאיה חשובים לקיימות של חקלאות בערבה.

שרון מציעה במחקרה מודל תלת-שלבי וספיראלי לחקירת מערכת המזון ומתמקדת בין היתר בתרומה להתחממות גלובלית ובניצול מקורות מים מקומיים.
מסקנות מחקרה יעזרו לתכנון נכון ולשמירת המאזן: חקלאות סביבה. בכך מחקרה מאד רלבנטי למטרות הקרן.

מאיר צור מעניק מלגה לשרון רביץ

מאיר צור מעניק מלגה לשרון רביץ

 

Alejandro Alaman, PhD student in Bar Ilan University

Alejandro study the ecological traps in the desert.
The research is evaluating the effects of agricultural landscape for Arabian Babbler (זנבנים) sociality in the Sheizaf Nature Reserve in the Arava.

Alejandro Alaman is eligible to the fund`s parameters: his academic achievements are good
and the research is performed in the Arava and is relevant to mutual relationship between the agriculture and the environment.

 The information achieved from Alejandro research will help in developing effective nature conservation interface
in the Arava region and will have edit value for tourism in the Arava.

דוביק דב שקד מעניק מלגה לאלכס אלמן

דוביק דב שקד מעניק מלגה לאלכס אלמן

 

Aphrodis Zirimwabagabo, MSc student in the Faculty of
Plant Science $ Food Security, Tel Aviv University

Aphrodis was a student in the program of AICAT in the Arava, and as an excellent student was invited to perform his MSc thesis in the Arava.

Aphrodis Zirimwabagabo is eligible to the fund`s parameters: his academic achievements are good and the research is performed in Yair Farm in the Arava.

Aphrodis study the response of bell pepper cultivars to different fertilizer regimes. His results will have benefit for the farmers in the Arava.

חני ארנון מעניקה מלגה לאפרודיס

חני ארנון מעניקה מלגה לאפרודיס

 

 

נינה שחם, תלמידת תיכון "שיטים דרכא", ערבה תיכונה

נינה חקרה את האמצעים האמנותיים בהם השתמשה הצלמת ורדי כהנא. המחקר נעשה בליווי הצלם אלכס ליבק.
הצלמת ורדי כהנא ידועה בין היתר ביצירת פורטרט משפחתי אישי המקיף את כל גוני החברה הישראלית ומייצג את הסיפור היהודי-ישראלי.

נינה עומדת בתנאי המלגה: תלמידה מצטיינת, פעילה למען החברה, תורמת לחברה ומהוה דוגמא אישית לחבריה.

נינה משקפת לילדים בערבה איך אפשר להרחיב ענין בנושא מסוים גם אם לבי"ס אין משאבים להקים מגמה בתחום העניין הספציפי שלהם.

אורית קחוון מעניקה מלגה לנינה שחם

אורית קחוון מעניקה מלגה לנינה שחם

 

עומר עבאדי, לומד בתיכון "שיטים דרכא", ערבה תיכונה

עומר חקר את השפעת ההשקיה במים מליחים על מהלך הגידול והיבול של ג'ינג'ר (זנגביל).
עבודתו נעשתה בחות יאיר בליווי מעין קיטרון. ממצאיו מהווים חלק ממחקר רחב הבודק האם יש יתרון בגידול זנגביל בערבה.

עומר עבאדי נמצא ראוי לקבל את המלגה מאחר והוא עומד בתנאי המלגה: תלמיד טוב ומשקיע,
פעיל למען החברה הן בתנועת הנוער והן במועצת הנוער בבי"ס. עומר מהוה דוגמא אישית לבני הנוער בערבה, להשגת מטרות  למרות קשיים טכניים ואחרים.

מעין קיטרון מעניקה מלגה לעומר עבאדי

מעין קיטרון מעניקה מלגה לעומר עבאדי