מקבלי המלגות לשנת 2019

מקבלי המלגות לשנת 2019

זוכי מלגות 2019

זוכי מלגות 2019

הנכדה רותם גוראון מברכת בשם המשפחה

הנכדה רותם גוראון מברכת בשם המשפחה

חממת הערבה חווה חקלאית (עודד קינן)

חממת הערבה היא חווה חקלאית של משרד החינוך שנפתחה בשנת הלימודים תשע"ה במו"פ ערבה תיכונה וצפונית- תחנת יאיר.
ייחודה הוא בחיבור ישיר עם החוקרים והמדענים בתחנת יאיר ובמתן הזדמנות לתלמידים ללמוד בדרך של חקר וגילוי ברמה אקדמית גבוהה.
מתאפשר מגע בלתי אמצעי בין התלמידים לחוקרים וביצוע של ניסויים חקלאיים וסביבתיים שאינם יכולים להתבצע בבית הספר.

הפעילות בחממת הערבה גם תורמת לטיפוח הזיקה והאהבה של התלמידים למפעל ההתיישבות באזור.

הקרן בחנה ומצאה כי "חממת הערבה" הפונה לתלמידים מכל הגילאים:
החל מתלמידי כיתה א' המתחילים את דרכם במערכת החינוך,
דרך עבודות החקר בחטיבת הביניים ועד לעבודות גמר בהיקף של 5 יחידות לימוד, ראויה למלגה.

טל ואשר גוראון עמר מעניקים מלגה לעודד קינן חממת ערבה

טל ואשר גוראון עמר מעניקים מלגה לעודד קינן חממת ערבה

ניצן שגב , סטודנטית לתואר  PhD באוניברסיטת בן גוריון בנגב

ניצן חוקרת את השפעת זהום סביבתי על החי והצומח.
היא עוסקת בניתור ההשפעה של דליפת הנפט מצינור הנפט בערבה על התנהגות החי והצומח בשמורת עברונה ובסביבותיה.
ההשלכות של מחקריה יהיו רלבנטיות לא רק לשמורת עברונה אלא לכל מערכת יבשתית שתיפגע מזיהום סביבתי.

ניצן  עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים,
ממצאים ראשוניים המורים כי שיטות המחקר יובילו לממצאים חשובים.
המחקר של ניצן רלבנטי מאד לבעיה כואבת באקולוגיה של שטחים פתוחים בעולם של תיעוש מתקדם.

מוראד גאנם מעניק מלגה לניצן שגב

מוראד גאנם מעניק מלגה לניצן שגב

אמיר לוין, סטודנט לתואר  PhD באוניברסיטת תל אביב

אמיר חוקר את השפעת ממשק המים והשימושים בקרקע במדבר לחקלאות , על מערכות אקולוגיות בערבה.
המחקר מבוסס על שטות מתקדמות של ניתוח תמונות , חישה מרחוק ומאגר מידע סוציו-אקונומי (20 שנים אחרונות).
ממצאיו יצביעו על ההשפעה של השימוש במים ואדמה לחקלאות והתיישבות על מגוון המינים באזורים צחיחים.

אמיר עמד בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בלמודים האקדמאיים,
תכנית מחקר ברורה וממצאים ראשוניים המורים כי שיטות המחקר יאפשרו לו להגיע למסקנות חשובות.
המחקר של אמיר רלבנטי מאד לממשק של חקלאות וסביבה בערבה.

ירון יוסף נציג זרעים גדרה מעניק מלגה לאמיר לוין

ירון יוסף נציג זרעים גדרה מעניק מלגה לאמיר לוין

דנית אידלסון פרקר, סטודנטית לתואר MSc באוניברסיטת בן גוריון בנגב

דנית מעורבת במחקר המיקרוביום של חיידקים שצמחו בתנאי עקה.
היא חוקרת את הפוטנציאל של חיידקים שנאספו בסביבות מדבריות (עלים של עצי שטים בערבה) להשתלב בחקלאות בתחומים כמו:
הגנת הצומח (פונגיצידים), בשיפור היבול (פרוביוטיקה לחקלאות) ועוד.

דנית עמדה בקריטריונים של הקרן:
ציונים טובים בלמודים האקדמאיים, תכנית מחקר ברורה וממצאים ראשוניים המורים כי למיקרוביום מהמדבר יש פוטנציאל להתפתח כמיזם ביוטכנולוגי.
המחקרים של דנית מאד רלבנטיים ליעדים של המו"פ בערבה.

אייל בלום מעניק מלגה לדנית פרקר

אייל בלום מעניק מלגה לדנית פרקר

Thuc The Le , MSc student in Tel- Aviv University and Central Arava R&D

He is part of the special program of MSc degree of Tel Aviv University and AICAT in the Arava.

Thuc The Le study the interaction between fruit load,
water quality and root development in sweet pepper.
Sweet pepper is a very important crop in the Arava.

Thuc The Le is eligible to the fund`s parameters:
his academic achievements are very good.
The methods and the preliminary results suggest that his research will be very fruitful.
The outcome of his results will have impact on achieving higher yields of the sweet pepper.

הענקת מלגה לטוק דה לה

הענקת מלגה לטוק דה לה

Alexandre Muhire, MSc student in Tel- Aviv University and Central Arava R&D

He is part of the special program of MSc degree of Tel Aviv University and AICAT in the Arava.

Alexandre Muhire screen agents from desert plants and fungi extracts for their efficacy
in improving the behaviour of ALS model in zebrafish (SOD1 G93R mutant).

Alexandre Muhire is eligible to the fund`s parameters:
his academic achievements are good and the research is performed in Central Arava R&D.
The methods he uses and the preliminary results suggest that his research will be very fruitful.
The outcome of his results may be developed into biotechnology project or a suggestion for new crop.

ניבה בלום וניר אוהד מעניקים מלגה לאלכסנד מוהייר

ניבה בלום וניר אוהד מעניקים מלגה לאלכסנד מוהייר