בחינת השפעת הגומלין שבין טפטוף טמון לתדירות ההשקיה ומליחותה במלוני אביב

בחינת השפעת הגומלין שבין טפטוף טמון לתדירות ההשקיה ומליחותה במלוני אביב