דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 55 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 7
  יול
  2018/19 השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  ירקות

  השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  עונה שנייה, תחנת זוהר 2018/19

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  טרגון (לענה דרקונית, Artemisia dracunulus) הוא צמח עשבוני רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. גידול טרגון לתבלין בערבה בחודשי החורף נעשה בבית גידול כמו חממה או מנהרה עבירה. בחלק מהשטחים מוסיפים שעות תאורה כדי לזרז את הצימוח, ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ-30 ס"מ, קוצרים את היבול. בין הקצירים ניתן טיפול בג'יברלין 3GA בריכוז 50 ח"מ. בקיץ משך הזמן החולף מקציר לקציר הוא כ-30 יום ובחורף - כפול מכך, כ-60 יום.
  מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעתה של התאורה הפוטופריודית על הצימוח ועל יבול הטרגון. בעונה זו, בנוסף לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין, נבחנה גם השפעת הוספת מיקוריזה בהגמעה 3 שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול בטיפולים שניתנו אחת לחודש. בניתוח התוצאות עד תחילת חודש מרס נראה יתרון ברור ומובהק לתוספות של תאורה, מיקוריזה וג'יברלין. יתרון מובהק נמצא לתוספת התאורה עד תחילת חודש מרץ. יתרון זה הולך ומצטמצם עד סוף הקצירים בסוף חודש אפריל ללא הבדל מובהק בין הטיפולים השונים. בבדיקות שנערכו בשורשיהם של צמחים מחלקות שונות במנהרה נמצאה גם בהם מיקוריזה, ולא רק בערוגות שהוגמעו בפטרייה. לאור תוצאות בדיקות אלה, מוצע לחזור ולבחון את תוספת המיקוריזה כטיפול מיטיב במהלך הגידול.
  תוספת תאורה בחודשי החורף תורמת להקדמה משמעותית במועד תחילת הקטיף ולריכוז יבול הטרגון עד חודש מרס, תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.

 • 30
  דצמ
  תצפית גידול ליפידיום בערבה 2015-2017
  פרחים

  תצפית גידול ליפידיום בערבה
  מעין פלוס-קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון, שלי הורדי, יניב בן פלאי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il
  תקציר
  הליפידיום (Lepidium ruderale) הינו צמח חד או דו שנתי ממשפחת המצליבים. מוצאו מאסיה ומזרח אירופה. צמח זה טופח לענף קישוט בעל תרמילים ירוקים. הצמח מסועף ובעל מספר ענפי צד. המוצר המשווק הינו גבעול ותפרחת בעלת נפח המשמש כ"פילר" ומשתלב היטב בסידורי פרחים שונים.
  ליפידיום נבחן בערבה בשתי עונות גידול 2015/16 ו 2016/17. חלקת הליפידיום (דנציגר) נשתלה בעונה הראשונה (15/10/15) בבית צמיחה בתחנת יאיר והחלה להיקטף לאחר 4 חודשי גידול, תקופה הנחשבת לארוכה יחסית לסל פרחי הקטיף בערבה. מספר הפרחים הקטופים לחלקה עלה עם העומד בתחום בין 20 ל- 40 צמחים למטר ללא פגיעה באיכות הפרחים. בנוסף, טיפולי הקיטום העלו את יבול הפרחים למטר לעומת החלקות בהן לא בוצע קיטום בשני עומדי השתילה הנמוכים. אורך הפרח לא הושפע מעומד השתילה אך הושפע מטיפולי הקיטום. בצמחים בהם לא נעשה קיטום התקבלו ענפים ארוכים יותר לעומת אלו שנקטמו. בעונת הגידול המדווחת (2016/17) נבחנו שלושה עומדי שתילה (10, 16 ו 20 שתילים/מ"ר) בשלושה מועדי שתילה (13/11/16, 16/10/16 ו 18/9/16). לאור התוצאות עד כה נראה כי מוצר זה אינו מוכן עדיין לגידול מסחרי בערבה. מוצע להמשיך ולבחון את אפשרויות גידול הליפידיום ופיתוחו כפרח קטיף תוך התייחסות לבעיות שאובחנו במהלך התצפיות: מספר ימים רב לגידול, משקל עודף לענף, שיווק ענפי צד ושיפור חיי האגרטל.

  Introduction of Lepidium ruderale at the Arava
  Maayan Plaves Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz, Shelli Havardi, Yaniv Ben Pili – Northern and Southern Arava Tamar R&D,
  Yair Nishri - Extension Service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: maayank@arava.co.il
  Keywords: Cut flower

 • 30
  דצמ
  מבחן זני בזיל אביב בכיכר סדום, תחנת זוהר 2018
  ירקות

  מבחן זני בזיל אביב בכיכר סדום,
  תחנת זוהר 2018

  מעין פלוס קטרון ,דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל(Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל גידולי התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. העתקת הגידול לכיכר סדום ולערבה הוליד את הצורך למצוא זנים חדשים שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינה קודמת של זנים בגידול קיצי וסתווי נשתלו בסוף ינואר 2018, 13 זני בזיל שונים במנהרות עבירות בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר) שבכיכר סדום, כדי לבחון את הזנים בתנאי האביב המוקדם. במהלך עונת הגידול עד אמצע חודש מאי 2018 נערכו 6 קצירים, נשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.
  בניסוי המדווח נבחנו זנים בעונת המעבר, שתילה ביום חורפי, גידול וקצירים בימים אביביים בהם עלו הטמפרטורות והקרינה. להפתעתנו וללא כל סיבה הנראית לעין, איכות הזנים כולם בקציר הראשון והשני לא הייתה טובה, אולם לאחר מכן, בקציר הרביעי ובקציר החמישי התאפיינו מרבית הזנים באיכות טובה מאוד. בקציר השישי סבלו שוב כל הזנים מאיכות ומחיי מדף גרועים ביותר. הזנים שבלטו באיכותם הטובה והראויה ליצוא היו: פרי, אלי, 428, לאורו, והזן החדש - 12. הזן רחוב שהצטיין בסתיו, לא התאים לעונה האביבית. במהלך הגידול הופיעה בכמה זנים מחלת הפוזריום, אך ברמה לא גבוהה. נגיעות בפוזריום נראתה גם בזן פרי, הידוע כזן עם סבילות גבוהה למחלה. לקראת סוף הניסוי הופיעה בחלק מהזנים מחלת כשותית הבזיל. הזנים 12 ו-131 בלטו בהיעדר כל סימן של נגיעות במחלה. מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  Trial of Basil varieties for spring cultivation, Zohar R&D station, Sodom Valley, North Arava region 2018
  Maayan Plaves Kitron ,Dudi Kadosh, Shlomi Vakrat- Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Writer address: maayank@arava.co.il

 • 30
  דצמ
  לימוד השפעת תוספת תאורה ומים מותפלים על גידול טרגון בכיכר סדום 2017/18
  ירקות

  לימוד השפעת תוספת תאורה ומים מותפלים על גידול טרגון בכיכר סדום

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  טרגון (לענה דרקונית, Artemisia dracunulus) הוא צמח עשבוני רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. גידול טרגון לתבלין בערבה בחודשי החורף נעשה בבית גידול כמו חממה או מנהרה עבירה. בחלק מהשטחים מוסיפים שעות תאורה כדי לזרז את הצימוח, ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ 30 ס"מ, קוצרים את היבול. בין הקצירים ניתן טיפול בג'יברלין 3GA בריכוז 50 ח"מ. משך הזמן החולף מקציר לקציר בקיץ הוא כ-30 יום ובחורף כפול מכך.
  בניסוי שנערך בתחנת זוהר כיכר סדום בעונת 2017/18 נשתל טרגון במנהרה עבירה. הגידול החל תחת רשת צל בלבד ובהמשך נפרש פלסטיק על המבנה עד סיום הגידול בחודש אפריל. מתחילת הגידול הושקו מחצית החלקות במים מותפלים באיכות של EC 1.1 ds/m, ומחציתן במי קו באיכות של EC 3.3 ds/m. תאורה התבצעה באמצעות נורות לד לבן חם בעוצמה של 12 ואט החל מ- 24/12/17 עד 15/03/18 בין השעות 22:00-01:00 במטרה לבחון את השפעתה של התאורה הפוטופריודית על הצימוח ואת השפעת איכות המים על יבול הטרגון. מתוצאות הניסוי עולה כי תוספת הארה הביאה להקדמה של שבועיים בקטיפים. בשל תחילה מאוחרת של הארה, רק בחודש דצמבר, נראה ההבדל ביבול הטרגון בקטיפים מחודש פברואר ואילך. לא נראה הבדל בגידול הטרגון במים המותפלים ובמי הקו במהלך הגידול עד חודש אפריל. בחודש אפריל חלקות הטרגון שהושקו במי קו לא התאוששו לאחר הקטיף והתייבשו.
  אנו מציעים להמשיך ולבחון את השפעת תוספת ההארה על גידול הטרגון באמצע החורף. כמו כן, מוצע לבחון את תרומת השימוש בג'יברלין בתקופה זו לשיפור היבול ולהקדמת הקטיף.

  Study of the effect of artificial lighting and desalinated water on Tarragon (Artemisia dracunulus) cultivation in Sodom Valley
  Maayan Plaves Kitron, Dudi Kadosh, Shlomi Vakrat- Central and Northern Arava- Tamar R&D
  David Silverman, Oded Fridman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Address for correspondence: maayank@arava.co.il