דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 119 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 30
  אוק
  המלצות לטיפול נגד חדקונית הדקל האדומה אוקטובר 2023
  הגנת הצומח, מטעים

  המלצות לטיפולי התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה בעצי תמר במטעים בערבה
  במסגרת התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה ונוכחות תעופת הבוגרים, לפי נתוני לכידות במלכודות PPIS
  שפורסמו בקבוצת וואטסאפ באזור, מומלץ עד 10/11/2023 לבצע טיפולים למניעת הינגעות העצים במזיק ולהדברתו.
  המטעים הרגישים להתקפת המזיק הם עצים צעירים שגילם עד 14 שנים ועצים נושאי חוטרים.
  1
  . מטעים קונבנציונליים )לא אורגניים(
  טיפולי מניעה והדברה
  - הגמעת התכשיר קונפידור במינון 10 סמ"ק לעץ לבית השורשים, בשליש השני של ההשקיה.
  - תכשיר אקטרה בהזרקת גזע במינון 30% בנפח תמיסה של 12.5 סמ"ק לקדח בשימוש ב"דיקלון ". ליישום
  יש לעיין בתווית התכשיר.
  - ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד גובה של 2 מטרים, בתכשיר טוטם במינון 0.2% , או בביווריה במינון 0.2% .
  יש להשיג הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10-7 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפול תגובה
  טיפול זה יינתן בעצים נגועים בלבד, לפי חיווי מחיישן או לאחר זיהוי סימפטום ויזואלי, ויכלול מספר טיפולים
  בהתאם לתווית בתכשיר קונפידור, אקטרה או ריסוס תכשיר נמא - סטאר, המכיל נמטודות מועילות בנפח
  תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  2
  . מטעים אורגניים
  טיפול מניעה
  יינתן באמצעות ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים, בתכשיר ביווריה במינון 0.2% . יש להשיג
  הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפולי תגובה
  יינתנו בעצים נגועים בלבד, בהתאם לחיווי מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי.
  מומלץ לרסס את הגזע ואת החוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים בתכשיר נמה סטאר, המכיל נמטודות מועילות
  בנפח תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  3
  . במטעים שישנו בהם שימוש בחיישנים לגילוי חדקונית הדקל האדומה הטיפול יתבצע לפי חיווי החיישן המעיד
  על נוכחות המזיק ללא צורך בטיפולים מניעתיים.
  4
  . לשים לב! לפני השימוש בתכשירי הדברה יש להיוועץ עם חברת שיווק ולקבל אישור לשימוש, מפני שישנן
  לקוחות בחו"ל האוסרים שימוש בחומרים פעילים IMIDACLOPRID, LAMBDA/GAMMA CYALOTHRIN , THIAMETHOXAM הנמצאים בתכשירים קונפידור, אקטרה וטוטם.
  בברכה,
  סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, מחוז הנגב
  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.
  על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד .
  אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב
  של החתומים

 • 29
  ספט
  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג’הול בערבה ‏ 2017-19
  מטעים

  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג'הול בערבה ‏
  אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית- תמר
  אמנון ליכטר - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: effi@arava.co.il
  תקציר
  ב-2016 הועמד במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר ניסוי שמטרתו הייתה לבחון את השפעת משטר ההשקיה ואופן הגיזום על דרגות הבשלת הפרי הניגדד ומוצקות הפרי ועל השילפוח לאחר אחסון בהקפאה. מנת ההשקיה הופחתה ל-50% או 25% מהמנה המשקית החל משלב בו 89% מהפירות הפכו לבוסר. במקביל נבחנה ההשפעה של גיזום כפות התמרים שמסביב לאשכולות על מנת להגביר את האוורור סביב האשכולות. בעונות 2017-18 בוצע גדיד בשני מועדים שנבחן לאחר אחסון בהקפאה. התוצאות הראו שמנת ההשקה לא הייתה משמעותית מבחינת הן מבחינת רמת ההבשלה, מוצקות הפרי ודרגת השילפוח. אולם, למשטר הגיזום הייתה השפעה מובהקת על איכות הפרי. מטרת המחקר בעונת 2019 הייתה לחזור על הדגימות כפי שנערכו ולבחון האם התוצאות חוזרות על עצמם. התוצאות בעונת המחקר האחרונה הראו על מגמה עקבית של השפעת הגיזום שתרם לקבלת פרי פחות לח, מוצק יותר, ופחות משולפח בהשוואה לפרי שניגדד מעצים שלא עברו גיזום. דגם השפעת הגיזום ורמות ההשקיה היה דומה בהקשר לרמת הבשלת הפרי בגדיד וכן במבחן חיי המדף.

 • 29
  ספט
  בחינת ההשפעה של השקיה חלקית בלילה על ייעול השימוש במים של עצי מטע בערבה 2020-22
  מטעים

  תקציר
  הנחת המחקר הגורסת שניתן השיג יבולים טובים יותר באמצעות פיצול מנת ההשקיה למנה עיקרית הניתנת בשעות היום ומנה חלקית בשעות הלילה, נבחנת בשני ניסויים שהוצבו בשנה זו, 1. ניסוי בעצי תמר בתחנת יאיר ו 2. ניסוי בעצי מנגו בחלקה מסחרית בחצבה. השפעות על היבול יבחנו רק בקטיפים ובגדידים בשנים 2021, ו 2022. בניסוי בתמרים מהזן מג'הול נבחנים שני טיפולי השקיה: א. 100% מההשקיה ביום, ו ב. 80% ביום ו 20% בלילה. בעונה זו החלו מדידות בקצב התארכות הלולב, משקל הכפות, ומליחות תמיסת הקרקע. בשלב זה נמצא שמספר ומשקל הכפות פחת בשיעור משמעותי בטיפול ההשקיה המפוצלת יחסית להשקיה בודדת ביום. בנוסף נבחנה השונות המרחבית ליבול הפירות טרום הפעלת הטיפולים, בגדיד של 2020 ונמצא שהשונות הינה אקראית. עובדה שתקל בהמשך על ניתוח התוצאות. בניסוי בעצי המנגו נבחרו שני טיפולי השקיה: א. 100% יום, ו ב. 100% לילה אשר הופעלו החל מסיום קטיף פירות 2020, מתחילת חודש יולי 2020. בעת הזו מתבצעות המדידות הבאות: א. רטיבות באמצעות טנסיומטרים, ב. מדידות רטיבות ומליחות באמצעות חיישני TDR, ג. מליחות באמצעות משאבי תמיסת קרקע. לא ניתן בשלב זה לדווח על השפעות כלשהן לטיפולי ההשקיה.

 • 28
  ספט
  לימוד מדדי הבשלה של פרי מנגו איכותי בערבה 2020
  מטעים

  פיתוח ענף המנגו בערבה
  לימוד מדדי הבשלה לקטיף מוקדם של פרי איכותי
  זנבר מילי, דפנה הררי, טוביה סטרייקר, דודו קדוש, שלומי וקרט וסבטלנה גוגיו – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר.
  כתובת המחברת: milimoprn@gmail.com
  תקציר
  היקף שטחי גידול המנגו במושבי הערבה עולה בשנים האחרונות ועומד כיום על כ-500 דונם מניבים וכ- 150 דונם נטיעות חדשות. הביקוש לפרי בשווקים המקומיים גבוה ופרי המשווק בתחילת העונה יפדה מחירים גבוהים. גם היקפי היצוא רחבים. אזור הערבה מתאפיין באקלים חורפי מתון המאפשר הבכרה מוקדמת של המנגו בהשוואה לאזורי הגידול הצפוניים בישראל. הביקוש הגבוה לפרי בתחילת העונה, גורם לקטיפים מוקדמים באזור הצפון, ופירות המצויים בשווקים בין מאי ליולי יהיו לרוב בעלי טעם ירוד. לאור זאת, מיתוגם של פירות מנגו מבכירים מאזור הערבה עשוי להוות יתרון בשיווק מוצר איכותי וטעים לצרכן ולפדות מחיר גבוה. מטרתו של מחקר זה לקבוע מדדי קטיף לפירות מנגו הגדלים בערבה לצורך הבטחת שיווק פרי בכיר איכותי וטעים. לשם כך נערכה בחינה של מדדי קטיף שונים ובחינת מתאם של כל אחד ממדדי הקטיף למרכיבי הטעם בתום הבחלת הפרי וחיי המדף. בסדרת בדיקות שנערכו במו"פ ערבה בחודשים מאי-יוני 2020 נבחנו שלושה זני מנגו; שלי, אורלי ואגם בשני אזורי גידול בערבה; עין תמר וחצבה. מדדי הקטיף שנבחנו כללו: הערכה ויזואלית של בשלות הפרי , משקל הפרי, הערכת מוצקות הפרי, הערכת צבע ציפת הפרי (בהתאם ללוחות הצבעים), אחוז חומר יבש ואחוז TSS. לאחר הבשלת הפירות נבחנו שוב אחוז החומר היבש ואחוז ה TSS ונערך מבחן טעימה לדרוג טעם הפרי בקטגוריות; מתיקות, עסיסיות, חמיצות, טעמי לוואי, מרקם וכן העדפה כללית. בתום איסוף כלל הנתונים נערכו חישובי מתאם בין מדדי הקטיף למרכיבי הטעם. ה-TSS והחומר היבש בפירות מובחלים עלה ככל שמועד הקטיף התאחר. הזן אגם הצטיין ב TSS גבוה בשני הקטיפים הראשונים בהשוואה לזנים אורלי ושלי. כל מדדי ההבשלה שנבחנו, למעט ה-TSS, עלו ככל שמועד הקטיף התאחר. בשלושת מועדי הקטיף מצאנו כי אחוז החומר היבש בזן אגם היה גבוה בהשוואה לזנים אורלי ושלי בשני אזורי הגידול. מתוצאות מבחני הטעימה עולה כי ציון המתיקות ומידת עסיסיות הפרי במועד הקטיף הראשון היה נמוך ואילו ציון החמיצות וטעם הלוואי היו גבוהים בהשוואה לשני הקטיפים המאוחרים. למועד הקטיף לא הייתה השפעה על מרקם הפרי. מבין הזנים קיבל הזן שלי את ציון המתיקות הנמוך ביותר ואת ציון החמיצות הגבוה ביותר. לעומתו בזן אורלי ציון החמיצות היה הנמוך מבין שלושת הזנים שנבדקו. נמצא מתאם חיובי גבוה בין אחוז החומר היבש ביום הקטיף לציון המתיקות שהתקבל במבחני הטעימה ולאחוז ה-TSS שהתקבל לאחר הבחלת הפירות וכן מתאם חיובי בין מידת בשלות הפרי ביום הקטיף לציון המתיקות ולאחוז ה-TSSשהתקבל לאחר הבחלת הפירות. לא נמצא מתאם בין ה-TSS ביום הקטיף ל-TSS לאחר הבחלה. בשלושת הזנים שנבדקו נמצא מתאם חיובי בין משקל הפרי ביום הקטיף ל-TSS לאחר הבחלה. כיום, המדדים העיקריים לקביעת מועד הקטיף הינם צבע הציפה והערכה של מידת בשלות הפרי. אמינותם של מדדים אלה אינה מספקת, בין היתר היות והיא משתנה עם התקדמות ההבשלה וכן כיוון שמדובר בהערכה סובייקטיבית. מדד משקל הפרי ביום הקטיף הינו מדד אובייקטיבי ואינו דורש בדיקה הרסנית ולכן לאור תוצאות המחקר הנוכחי, עשוי לשמש כמדד לקביעת חלון הקטיף המיטבי ולהצלחת ההבחלה של פירות מנגו. מרכיבי הטעם של פירות מנגו אשר נקטפו באמצע חודש יוני אינם נבדלים מקטיף סוף יוני בעונה הנוכחית, תוצאות אלה מרמזות על חלון הקטיף המיטבי, הנושא יבחן גם בעונה הבאה. לאור התוצאות שקיבלנו בעונה זו בקטיפים המוקדמים של הזן אגם, ניתן להצביע עליו כבעל פוטנציאל לקטיף מוקדם ולמתגו כפרי בכיר ואיכותי המגיע מהערבה.

  Development of the Arava mango production: Studying ripening indicators for early picking of quality fruit
  Zanbar Mili, Dafna Harari, Tovia Stryker, Dodo Kadosh, Shlomi Vakarat and Svetlana Gogiu - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  Author's address: millimoprn@gmail.com