דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 21 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 29
  ספט
  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת 2019-20
  ירקות, קרקע ומים

  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת
  עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: odedf@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  חנקן הינו היסוד הרביעי בשכיחותו בצמח אחרי פחמן, חמצן ומימן רוב החנקן נקלט לצמח בצורת יון החנקה (NO3-) וחלקו הקטן כאמון (NH4+). ישנם מספר גורמים המשפיעים על זמינות החנקן בקרקע לצמח: שיעור הרטיבות, מליחות תמיסת הקרקע, אקטיביות החנקה והטמפרטורה. זמינות החנקן בקרקע נדרשת בהתאמה לשלב הפיסיולוגי של הצמח.
  מטרת הניסוי לבחון מחדש את רמת הדישון בגידול פלפל בערבה על מנת לדייק את פרוטוקול הגידול ולמנוע דישון יתר. פלפל מזן קנון (7158, זרעים גדרה) נשתל (10/8/19) בתחנת יאיר בבית רשת 25 מש תחת רשת 40% צל שהוסרה 40 ימים משתילה. הניסוי כלל שני טיפולי דישון מופחת לעומת דישון מלא בטיפול ביקורת והוצב בבלוקים באקראי בארבע חזרות.
  בניסוי המדווח לא נמצאו הבדלים ביבול הפירות בין טיפולי הדישון. אנו מניחים שרמות הדישון בטיפול הביקורת היו גבוהות יתר על המידה ולכן לא נצפה מחסור בטיפולים בהם מנת הדשן הייתה חצי מהביקורת.

  Evaluation of reduced fertilization in net-house peppers.
  Oded Fridman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Rivka Offenbach, Avi Oshrovitz, Moti Oshrovitz, Svetlana Gogio, Katarina Tzairi - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Writer address: odedf@shaham.moag.gov.il

 • 14
  מרץ
  שיפור ממשק ההדשיה בעזרת ניטור רציף המשולב עם מידול של בית השורשים
  קרקע ומים

  שיפור ממשק ההדשיה בעזרת ניטור רציף המשולב עם מידול של בית השורשים
  פרופ' נפתלי לזרוביץ
  המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  הרצאה ביום עיון שרש דבר
  במסגרת יום פתוח מו"פ ערבה
  מרכז ויידור, תחנת יאיר 23/2/2022

 • 14
  מרץ
  שורשים, למה זה חשוב ?
  קרקע ומים

  שורשים, למה זה חשוב?
  שמעון רחמילביץ'
  הרצאה ביום עיון שרש דבר
  במסגרת יום פתוח מו"פ ערבה
  מרכז ויידור, תחנת יאיר 23/2/2022

 • 14
  מרץ
  קביעת משטר הדישון באמצעות מדידה ישירה של ריכוז חנקה בפרופיל הקרקע
  קרקע ומים

  קביעת משטר הדישון באמצעות מדידה ישירה של ריכוז חנקה בפרופיל הקרקע
  עפר דהן
  יונתן יקותיאל
  יובל רותם
  אלעד ישנו
  רותם יופיטר
  שושנה ברנשטיין
  מכון צוקרברג לחקר המים
  אוניברסיטת בן גוריון
  הרצאה ביום עיון שרש דבר
  במסגרת יום פתוח מו"פ ערבה
  מרכז ויידור, תחנת יאיר 23/2/2022