דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 255 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 16
  אפר
  בחינת השימוש בנורות LED כתוספת תאורה להארכת היום בגיפסנית 2013/14 – 2015/16
  פרחים

  בחינת השימוש בנורות LED כתוספת תאורה להארכת היום בגיפסנית
  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  מיכל אורן שמיר, עדה ניסים לוי - המחלקה לפרחים מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: maayanak@arava.co.il

  תקציר
  נורות הלהט נאסרו ליבוא ולשימוש בחקלאות בגלל פגיעתן באיכות הסביבה. שני התחליפים לנורות הלהט הן נורות פלואורסצנט (Compact fluorescent lamp- CFL) ונורות LED (light emitting diodes) . היתרונות בנורות ה LED הן חיסכון משמעותי בצריכת החשמל שלהן, מיעוט בזבוז אנרגיה על חימום והעובדה שניתן לקבוע אורך גל ספציפי להארה של הנורה. ידוע, שצמחים שונים מגיבים אחרת לאיכות האור הניתן כתוספת לאורך יום. לדוגמא צמחי גיפסנית לא הגיבו בצורה מספקת לתוספת תאורת CFL בגידול מסחרי במרכז הארץ. בסדרת ניסויים שנערכה בתחנת יאיר בערבה בעונות 2013/14-2015/16, במסגרת תכנית מדען, נבחנה השפעת הארה בנורות לד על פריחת הגיפסנית. הסוג גיפסנית (Gypsophila) ממשפחת הציפורניים (Caryophyllaceae) הוא צמח עשבוני רב שנתי ומוצאו ממזרח אירופה ומרכזה. הצמח נחשב כצמח יום ארוך הכרחי, באופן טבעי יפרח באביב. על מנת להקדים את הפריחה יש צורך בעוצמות אור גבוהות.
  במהלך המחקר נבחנו סוגי נורות לד שונים (מאיר להב ופלורה פוטוניקה), נורות פלורסצנט ונורות ליבון. בתום שלוש שנות עבודה ניתן להסיק כי נורות הפלורסצנט ונורות הלד ללא אדום רחוק השפיעו באופן שולי על הקדמת הפריחה. נורות לד אדום-אדום-רחוק השפיעו משמעותית על הקדמת הפריחה ויבול פרחי הגיפסנית. נורות לד 7W אדום-אדום-רחוק השפיעו על פריחת הגיפסנית בדומה לנורות להט. לאור התוצאות נראה כי ניתן להשתמש בנורות לד אדום בתוספת אדום רחוק להארת גיפסנית.

  Examination of LED light for photoperiod illumination of Gypsophila "Stella Maris".
  Maayan Plaves Kitron, Avi Usherovitz, Nava Pitshon - Central and Northern Arava Tamar Research and Development
  Yair Nishri - Extension Service (Shaham), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Michal Shamir Oren, Ada Nisim Levi - Dep' of Flowers, Volcani Center, ARO.
  Writer address: maayank@arava.co.il

  דוח1516

 • 16
  אפר
  תצפית גידול ליפידיום בערבה 2015/16
  פרחים

  תצפית גידול ליפידיום בערבה

  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון, שלי הורדי, יניב בן פלאי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הליפידיום (Lepidium ruderale) הינו צמח חד או דו שנתי ממשפחת המצליבים. מוצאו מאסיה ומזרח אירופה. צמח זה טופח לענף קישוט בעל תרמילים ירוקים. הצמח מסועף ובעל מספר ענפי צד. המוצר המשווק הינו גבעול ותפרחת בעלת נפח המשמש כפילר ומשתלב היטב בסידורי פרחים שונים.
  ליפידיום נבחן בערבה לראשונה בעונת 2015/16. חלקת הליפודיום (דנצינגר) נשתלה (15/10/15) בבית צמיחה בתחנת יאיר והחלה להיקטף לאחר 4 חודשי גידול, תקופה הנחשבת לארוכה יחסית לסל פרחי הקטיף בערבה. מספר הפרחים הקטופים לחלקה עלה עם העומד בתחום בין 20 ל- 40 צמחים למטר. בנוסף, טיפולי הקיטום העלו את יבול הפרחים למטר לעומת החלקות בהן לא בוצע קיטום בשני עומדי השתילה הנמוכים. אורך הפרח לא הושפע מעומד השתילה אך הושפע מטיפולי הקיטום. בצמחים בהם לא נעשה קיטום התקבלו ענפים ארוכים יותר לעומת אלו שנקטמו. מאחר שיבול הפרחים עלה עם עומד השתילה ללא פגיעה באיכות הפרחים יש להמשיך ולבחון עומדי השתילה גבוהים יותר. בנוסף, יש להמשיך לבחון מועדי שתילה נוספים וטיפולי ג'יברלין מתאימים. נראה שיש גם מקום לבחינה של קיטום גבוה לעומת הקיטום הרגיל. מתוצאות התצפית בעונת גידול ראשונה של ליפידיום בערבה נראה כי איכות הפרחים הטובה ומספר הענפים הרב מלמדים שיש מקום להמשיך ולבחון גידול זה, שהוא בעל פוטנציאל שיווקי בעונת החורף.

  Introduction of Lepidium ruderale at the Arava.
  Maayan Plaves- Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz, Shelli Havardi, Yaniv Ben- Pili – Northern and Southern Arava R&D, Yair Nishri - The agricultural extension service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: maayank@arava.co.il
  Keywords: Cut flower

  דוח1516

 • 16
  אפר
  בחינת השפעת ריסוס ג’יברלין במינונים שונים על שני זני לימוניום 2014/15 – 2015/16
  פרחים

  חינת השפעת ריסוס ג'יברלין במינונים שונים על שני זני לימוניום
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: yairn@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  הלימוניום הוא צמח רב שנתי הנהנה מטמפרטורות גבוהות לצימוח ופריחה ולכן בעל יתרון משמעותי להפרחה במשך החורף בתנאי הערבה. בשנים האחרונות הוכנסו לגידול זנים חדשים ולפיכך החלטנו לבחון מחדש את השפעת טיפול הג'יברלין על זנים אלו. בניסוי שנערך בתחנת יאיר בעונות הגידול 2014/15 ו- 2015/16 נבחנו שני זנים שפריחתם ורודה: 1. סילבר פינק (מצפור). 2. ספורה רוזי פינק (דנציגר).
  בניסוי נבחנו ריכוזי ג'יברלין שונים (ביקורת – ללא הורמון), 300 ח"מ (שני ריסוסים עוקבים), 500 ח"מ, 1000 ח"מ (ריסוס בודד מכל ריכוז).
  קצב צימוח הזן רוזי פינק היה מהיר ובעל גבעול פריחה ארוך יותר מהזן סילבר פינק אך תפרחתו פחות מעוצבת. זן זה לא נזקק לטיפולי ג'יברלין. לזן זה תפרחת לא מספיק יציבה, מפוזרת ופרועה הפוגעת לדעתנו ביתר היתרונות שצוינו לגביו.
  השפעת טיפולי הג'יברלין נבחנה במשך שנתיים. מאחר ותוצאות השנה הראשונה לא היו ברורות, בוצע ניסוי גם בשנה העוקבת לעימות תוצאות השנה הראשונה תוך שינוי מסוים בטיפולים.
  הזן סילבר פינק נמצא בעל גבעולים מעוצים ותפרחת יציבה בצבע ורוד כהה במשך החורף. יבול הפרחים בזן זה הושפע מאוד מטיפול הג'יברלין שניתן בחורף. ריסוס הג'יברלין בריכוז 1000 ח"מ השפיע מאוד על יבול הפרחים (70 פרחים למ"ר לעומת 45 פרחים למ"ר בחלקת הביקורת). יתר המדדים (איכות תפרחת וגבעול, הקדמת מועד פריחה) של זן זה לא הושפעו. מאחר ויבול הפרחים עולה עם ריכוז ההורמון, מוצע לבחון טיפולי ג'יברלין בריכוז הגבוה מ 1000 ח"מ, ריכוז שהיה המצטיין בניסוי זה.

  דוח1516

  Studying the effect of different doses of Gibberellin treatments on two varieties of Limonium
  Maayan Plaves- Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz – Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Yair Nishri - The agricultural extension service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yairn@shaham.moag.gov.il

 • 16
  אפר
  תצפית גידול דלפיניום בלו דונה בערבה 2015/16
  פרחים

  תצפית גידול דלפיניום בלו דונה בערבה

  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  ענף פרחי הקטיף בערבה מושתת על מגוון פרחי קטיף מצומצם. תנאי האקלים הייחודיים של הערבה מחייבים אותנו לחזור ולבחון מספר גידולי פרחים שהיו נפוצים בערבה בעבר, ובשנים האחרונות חדלו לגדלם מסיבות שונות.
  דלפיניום בלודונה (Delphinium Blue dona) גדל בערבה בעבר בהיקף דונמים מצומצם. הדלפיניום שייך למשפחת הנוריתיים במין זה ישנם כ- 300 זנים שונים, הנפוצים בחצי הכדור הצפוני. מספר מינים משמשים גם כפרחי קטיף. הדלפיניום דורש טמפרטורות מתונות לצימוח, ופורח במהלך החורף.
  במהלך העונות האחרונות נבחן גידול הדלפיניום במועדי שתילה שונים, בבתי גידול שונים, עם קיטום ובלעדיו. הנחת היסוד שלנו הייתה שמזג האוויר הנוח השורר בערבה יאפשר ריכוז של גל פרחים מרכזי בתחילת החורף, ואולי אף גל נוסף במהלך חודש מרס בו מחירי הדלפיניום בד"כ גבוהים.
  בעונה קודמת (2013/14) נערכה בתחנת יאיר תצפית לבחינת גידול זה במספר מועדי שתילה, עם קיטום ובלעדיו, לבחינת האפשרות להעלאת יבול הפרחים. מתוצאות התצפית עולה כי השפעת הקיטום על יבול הפרחים הייתה שונה בכל מועדי השתילה. בעונת הגידול 2015/16 נבחנה פעם נוספת השפעת הקיטום וטיפולי ג'יברלין לזירוז הצמחים לאחר הקיטום. לא נמצאה תרומה לטיפול הג'יברלין ולטיפולי הקיטום. יותר מכך, מספר הגבעולי הפריחה בטיפול הביקורת היה גבוה יותר. מוצע לבחון בניסוי המשך טיפולי ג'יברלין גם בצמחים ללא קיטום ובמינונים גבוהים יותר, למידת השפעתם על הקדמת וריכוז גל הפריחה.

  Re introduction of Delphinium at the Arava
  Maayan Plaves- Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz – Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Yair Nishri - The agricultural extension service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: maayank@arava.co.il
  Keywords: Cut flower

  דוח1516