דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 302 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 6
  דצמ
  בחינת דרכים לניטור והדברה של רכנף חיוור בפלפל
  ירקות, הגנת הצומח

  תקציר
  גידול הפלפל בערבה וכיכר סדום הוא גידול הירקות העיקרי ונעשה בו שימוש נרחב בהדברה ביולוגית להדברת מזיקים. אחד המזיקים קשי ההדברה בממשק הדברה ביולוגית הוא הרכנף החיוור Creontiades pallidus. אין כיום אמצעים טובים להדברתו מבלי לפגוע באוכלוסיית האויבים הטבעיים במבנה. מזיק זה הוא גם טורף וגם צמחוני ולעיתים כאשר יש אוכלוסיית טרף מספקת של חרקים כמו כנימת עש טבק הוא יכול להתקיים בשדה מבלי לפגוע בפרי. אולם לעיתים הוא ניזון מהפרי ומסוגל לגרום לו לנזק כבד המתבטא בחללים מתחת לציפה שבהמשך גם עלולים להזדהם ולפסילה רבה של פרי. כיום, כאשר רמת הנזק נמוכה מנסים להדבירו באופן מקומי עם חומרים רכים אולם כשנזקו עולה יש צורך לרסס בחומרים שיקטלו גם את פשפשי האוריוס ולהפסקת ההדברה הביולוגית במבנה. בשטחים אלו יש צורך בהמשך לבצע ריסוסים תכופים כנגד תריפס הפרחים שקשה מאוד להדבירו במסגרת האמצעים העומדים לרשות החקלאי. בבדיקות שערכנו נמצא שהצבעים צהוב ולבן היו יותר אטרקטיביים מכחול ללכידת רכנפים ומלכודות דבק בצבעים אלו יכולות לשמש לניטור רמת הרכנף בשדה. בחינת התכשיר טיפיקי בחלקה מסחרית במינון כפול מהמקובל, 30 גרם לדונם, הביא להפחתה זמנית של הדרגות הצעירות של הרכנף אך לא פגע בדרגות הזחל 4-5 ולא פגע בבוגרים. שימוש במינון גבוה יותר של תכשיר זה עלול לפגוע באוכלוסיית האוריוס. מבין התכשירים שנבחנו, אקטרה במינון 20 סמ"ק לדונם, אוונט בריכוז 0.03% ושמן דימול בריכוז 1% לא פגעו ו/או פגעו במידה מועטה בלבד באוריוס. לחומרים אלו פוטנציאל לוויסות אוכלוסיית הרכנף בפלפל אולם אין לנו מספיק מידע לגבי יעילותם להדביר רכנפים.

  Means to monitor and control the population of the mirid Creontiades pallidus in pepper
  Shimon Pivonia, Gavriel Prizam - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Shani Finkelstein, Aline Vollenberg - Pollination Services Yad-Mordechai
  David Silverman – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Dvelopment
  Writer address: shimonp@arava.co.il

 • 30
  אוק
  המלצות לטיפול נגד חדקונית הדקל האדומה אוקטובר 2023
  הגנת הצומח, מטעים

  המלצות לטיפולי התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה בעצי תמר במטעים בערבה
  במסגרת התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה ונוכחות תעופת הבוגרים, לפי נתוני לכידות במלכודות PPIS
  שפורסמו בקבוצת וואטסאפ באזור, מומלץ עד 10/11/2023 לבצע טיפולים למניעת הינגעות העצים במזיק ולהדברתו.
  המטעים הרגישים להתקפת המזיק הם עצים צעירים שגילם עד 14 שנים ועצים נושאי חוטרים.
  1
  . מטעים קונבנציונליים )לא אורגניים(
  טיפולי מניעה והדברה
  - הגמעת התכשיר קונפידור במינון 10 סמ"ק לעץ לבית השורשים, בשליש השני של ההשקיה.
  - תכשיר אקטרה בהזרקת גזע במינון 30% בנפח תמיסה של 12.5 סמ"ק לקדח בשימוש ב"דיקלון ". ליישום
  יש לעיין בתווית התכשיר.
  - ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד גובה של 2 מטרים, בתכשיר טוטם במינון 0.2% , או בביווריה במינון 0.2% .
  יש להשיג הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10-7 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפול תגובה
  טיפול זה יינתן בעצים נגועים בלבד, לפי חיווי מחיישן או לאחר זיהוי סימפטום ויזואלי, ויכלול מספר טיפולים
  בהתאם לתווית בתכשיר קונפידור, אקטרה או ריסוס תכשיר נמא - סטאר, המכיל נמטודות מועילות בנפח
  תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  2
  . מטעים אורגניים
  טיפול מניעה
  יינתן באמצעות ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים, בתכשיר ביווריה במינון 0.2% . יש להשיג
  הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפולי תגובה
  יינתנו בעצים נגועים בלבד, בהתאם לחיווי מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי.
  מומלץ לרסס את הגזע ואת החוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים בתכשיר נמה סטאר, המכיל נמטודות מועילות
  בנפח תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  3
  . במטעים שישנו בהם שימוש בחיישנים לגילוי חדקונית הדקל האדומה הטיפול יתבצע לפי חיווי החיישן המעיד
  על נוכחות המזיק ללא צורך בטיפולים מניעתיים.
  4
  . לשים לב! לפני השימוש בתכשירי הדברה יש להיוועץ עם חברת שיווק ולקבל אישור לשימוש, מפני שישנן
  לקוחות בחו"ל האוסרים שימוש בחומרים פעילים IMIDACLOPRID, LAMBDA/GAMMA CYALOTHRIN , THIAMETHOXAM הנמצאים בתכשירים קונפידור, אקטרה וטוטם.
  בברכה,
  סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, מחוז הנגב
  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.
  על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד .
  אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב
  של החתומים

 • 26
  אוק
  תכשירי הדברה לפגעים בקישואים 2023-24
  ירקות, הגנת הצומח

  ערכו:
  נטע מור, ממ"ר בכיר מטה בהגנת הצומח בירקות
  netmor@shaham.moag.gov.il
  סבטלנה דוברינין, ממ"ר בכיר מחוזי בהגנת הצומח
  svetyd@shaham.moag.gov.il

 • 26
  אוק
  תכשירי הדברה לפגעים באבטיח 2023-24
  ירקות, הגנת הצומח

  ערכו:
  סבטלנה דוברינין, נטע מור ולידן פלאח-בלוק
  שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר