דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 151 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 28
  ספט
  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה עונת 2017/18
  ירקות, הגנת הצומח

  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה
  ערכה: נטע מור ממ"ר הגנת הצומח בירקות
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים שני תכשירים כנגד אותו
  הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים )לעיתים מופיע כמספר ו/או אות במיון לפי IRAC / FRAC - Insecticide Resistance Action Committee
  / Fungicide ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים לפי אופן הפעילות(. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר –
  כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. המידע נלקח ממאגר הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

 • 28
  ספט
  2017 תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה
  ירקות, הגנת הצומח

  תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה
  ערכו: נטע מור-מדריכה ארצית להגנת הצומח בירקות, שלי גנץ - מדריכה ארצית לעגבניות
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו
  ובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. נתוני התכשירים נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין או בשילוב, עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות
  ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים – Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee ( FRAC - ו IRAC בטבלה במילים או במספרים, במיון לפי
  ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל(.
  לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. כל קוטלי המחלות )למעט דלסן/בויסן( מתאימים
  לשימוש בהדברה משולבת. קוטלי המזיקים המודגשים בירוק ניתנים לשימוש ללא הגבלה בעת שימוש באקריות טורפות בגידול. נתונים אלו נלקחו מחברת ביו בי

 • 23
  ספט
  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  הגנת הצומח

  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  שמעון פיבוניה, רחל לויטה, דנית פרקר, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  פלפל נתקף ע"י מספר מינים של פיתיום בערבה. בתקופת השתילות בקיץ הוא נתקף בעיקר ע"י המין Pythium aphanidermatum. שתילת פלפל בערבה נעשית במהלך סוף יולי ואוגוסט בטמפרטורות גבוהות במיוחד. הטמפרטורות הגבוהות מעלות את רגישות הצמחים לפיתיום ועלול להיגרם נזק רב של תמותת שתילים צעירים ואו פיגור בגידול. בערבה ניתן להדביר את הפיתיום בקרקע ע"י חיטוי סולרי ואו שילוב עם מתאם סודיום. ניתן גם להיעזר בחומר ההדברה רידומיל (Mefenoxam) למניעת נזקי המחלה ע"י יישום שלו לאחר השתילה. בעת האחרונה ראינו בחלקת הניסויים יעילות הדברה נמוכה של הרידומיל ובמשך מספר שנים בחנו בחדרי גידול ובשדה חומרים נוספים להדברת פיתיום. בעבודה שנערכה בתחנת יאיר בעונות הגידול 2013/14, 2014/15 ו 2016/17 נמצא שיישום של הפונגיציד דיסארם (Fluoxastrobin) מקבוצת הסטרובילורינים בשילוב עם רידומיל, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד. לדיסארם תכונות די דומות לאזוקסיסטרובין (עמיסטר) מבחינת כושר התנועה בצמח ובקרקע ומבחינת הקשת הרחבה של פטריות אותן הוא עשוי להדביר. אולם, בניגוד לעמיסטר שעלול להיות פיטוטוקסי לפלפל ביחוד בשלבי גידול מוקדמים, החומר דיסארם אינו פיטוטוקסי כלל. לכן בפלפל עשוי להיות יתרון לשימוש בחומר זה למניעת נזקים של מיני פיתיום שונים וגורמי מחלה נוספים.
  בשדה עם נגיעות גבוהה מאד בפיתיום נמצא שטיפול משולב של דיסארם במינון 100 ואו 150 סמ"ק לדונם עם רידומיל גולד נוזלי במינון 50 סמ"ק לדונם, שניתן פעמיים, יום ושבוע לאחר השתילה, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד ולגידול צמחים תקין. תוצאות מתן שני החומרים היו טובות בהרבה מיישום כל חומר לבד.

  Pythium control in pepper using fungicides
  Pivonia Shimon, Levita Rachel, Parker Danit, Ben Pele Yaniv and Osherovits Avraham -. Northern and Central Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

 • 23
  ספט
  הדברת זבוב הדלועיים (Dacus ciliatus) במלון
  הגנת הצומח

  הדברת זבוב הדלועיים (Dacus ciliatus) במלון
  שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה, עמי מדואל - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  הזבוב דאקוס הדלועיים (Dacus ciliatus Loew) תוקף חנטים צעירים של פירות ממשפחת הדלועיים ובכלל זה מלפפון, קישוא, אבטיח ומלון. החנטים בהם מתפתחות רימות הזבוב מתעוותים, בד"כ באזור ההטלה ומתפתח בהם ריקבון מקומי. הזבוב תוקף גם דלועי בר דוגמת אבטיח הפקועה. זבוב הדאקוס מתפתח היטב בטמפרטורות הגבוהות של הערבה בערבה ומהווה מזיק בעיקר בגידול מלון. בעונת האביב, הזבוב מופיע בשטחי הגידול במהלך חודש מרץ והלאה באזור כיכר סדום ובמהלך חודש אפריל בערבה התיכונה. בעונת הסתיו, הזבוב מופיע בערבה התיכונה בד"כ במהלך ספטמבר ויותר מאוחר בכיכר סדום. בכדי למנוע או להפחית את נזקי הזבוב בשדות, נהוג לרסס אחת לשבועיים עם התכשיר טלסטאר. בניסוי שנערך בעונת 2015/16 בתחנת זוהר כיכר סדום נבחנו התכשירים טלסטאר ((bifenthrin מקבוצת הפירטרואדים, ביסקיה (thiacloprid) מקבוצת הניאוניקוטינואידים ופרוטיאוס ((thiacloprid+deltamethrin, שילוב של ניאוניקוטונואיד ופירתרואיד, בריסוס כנגד הדאקוס. מתוצאות הניסוי נמצא: א. טלסטאר הפחית את רמת הפרי הנגוע, אך לא מנע את התפתחות זחלי הזבוב בפרי. ב. ביסקיה ופרוטיאוס הפחיתו את רמת הפרי הנגוע וגם פגעו בהתפתחות הזחלים. בטיפולי הטלסטאר והביקורת התפתחו כ- 20 גלמי זבוב בממוצע מפרי נגוע ובטיפולי ביסקיה ופרותיאוס התפתחו כשני גלמים בממוצע מפרי נגוע. מתוצאות ניסויים שביצענו בעבר להדברת דאקוס עם החומר מוספילן, נמצא כי התכשיר טלסטאר הפחית ביעילות גבוהה יותר את רמת החנטים הנגועים בהשוואה למוספילן ועל פי התוצאות נראה שיש הבדל ביעילות ההדברה של הזבוב בין תכשירים שונים מקבוצת הניאוניקוטינואידים. בשדה ניתן לשלב פירתרואיד עם ביסקיה להדברת הדאקוס ואו לבצע אלטרנציה בין התכשירים. החנטים הנגועים הנם מקור חשוב להמשך קיום אוכלוסיית הזבוב ומקור מדבק להמשך העונה ולעונות הבאות.

  דקוס דאקוס
  Control of Dacus ciliatus in melons.
  Pivonia Shimon, Levita Rachel, Parker Danit, Madual Amikam - Central and Northern Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il