דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 809 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 23
  אוק
  מבחן זני בזיל קיץ בכיכר סדום, תחנת זוהר 2017
  ירקות

  מבחן זני בזיל קיץ בכיכר סדום, תחנת זוהר 2017

  דודי קדוש, שלומי ואקרט, מעין פלוס קטרון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דיויד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל(Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל גידולי תבליים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. בזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. העתקת הגידול לכיכר סדום ולערבה הוליד את הצורך למצוא זנים חדשים שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות.
  בניסוי שנערך בעונת אביב 2017 נשתלו (8/4/2017) עשרה זני בזיל במנהרות עבירות בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר) בכיכר סדום. במהלך תקופת הגידול שנמשכה עד יוני נערכו חמישה קצירים. מכל קציר נשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן ונערכו כמה סיורים שבמהלכם דיווחו מגדלים ומדריכי גידול על התרשמותם מהזנים השונים.
  היבול שנקטף בכל הזנים נע בין 3.4 ל-4.0 ק"ג למטר ערוגה בזנים השונים. בארבעה קצירים היה היבול באיכות טובה, ובחמישי – מעט פחות. במנהרה שבה הייתה רמת ההצללה נמוכה, בחלק מן המינים נותרה האיכות ראויה לשיווק. בשלב זה נראה כי הזן 'פרי' עדיין מתאפיין באיכויות הטובות ביותר.
  בהמשך יש לבחון זנים נוספים להתאמתם לגידול בעונות המעבר. בעונה הבאה נמשיך בבחינת הזנים, למעט הזנים 5031 CNGB-, 5033-CNGB ו-428, ונבחן זנים נוספים.

 • 13
  אוק
  גידול פלפל עם השקיה בטפטוף במים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים
  ירקות

  גידול פלפל עם השקיה בטפטוף במים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים
  מולי זקס - שרות שדה, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יצחק קליין - המכון לקרקע ומים, מנהל המחקר החקלאי
  אפי טריפלר, רבקה אופנבך, אבי אושרוביץ, טוביה סטרייקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: molliesacks@gmail.com

  תקציר
  פיתוחים טכנולוגיים של השנים האחרונות אפשרו את הורדת ספיקת הטפטפת ובעקבות כך את שיעור ההשקיה לערכים הדומים לשיעור קליטת המים על ידי צמחים. כיום ישנן מערכות של השקיה עם טפטפות מווסתות בספיקות נמוכות באופן כזה שההשקיה יכולה להינתן לאורך כל שעות היום. שאלת המחקר העיקרית עוסקת בבירור ההשפעה המשולבת של ספיקת הטפטפת ומליחות מי ההשקיה על קליטת מים ויסודות ההזנה על יבול פלפל. שאלת המחקר נבדקה בניסויי שדה בתחנת יאיר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). שתילי פלפל מהזן קנון נשתלו (8/8/16) בבית רשת 25 מש. נעשה שימוש בבקר השקיה של חברת טבעטרוניק, אשר הפעיל את ההשקיה באופן אוטונומי בהתאם למתח סף שנמדד בטנסיומטר בודד בעומק ובמרחק של 15 ס"מ מהטפטפת בכל טיפול. בכל הטיפולים המרווח בין הטפטפות 20 ס"מ, ספיקת הטפטפת 1.6 ל'\ש', ואיכות מי ההשקיה EC=2.8 dSm-1. נבחנו ארבע מתחי מים בקרקע: 9 סנטיבר, 12 סנטיבר, 15 סנטיבר ו- 18 סנטיבר בהשוואה להשקיה לפי מקדם השקיה ביחס להתאדות פנמן. הטיפולים החלו לאחר 42 יום מהשתילה. השיטה הביאה לחיסכון של 18% בהשקיה במתח של 15 סנטיבר בהשוואה לכמות המים ביחס לביקורת ללא פגיעה ביבול. עקב הפסקת השקיה בטיפול 15 סנטיבר, כ- 50 יום משתילה למשך 6 ימים, הצמח צרך פחות מים במשך הגידול. ביתר הטיפולים כמות המים הייתה דומה או מעט יותר מהביקורת. בטיפול 9 סנטיבר, השקיה אוטונומית הביאה למיתון הגליות בקטיף – לקטיף רציף למשך העונה והשקיה של 8% יותר מים בהשוואה לביקורת.

  Growing Peppers with Drip Irrigation using Autonomous Irrigation controlled by Soil Water Tension using Saline Water
  Mollie Sacks – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Isaac Klein – Soil and Water Institute, ARO
  Efi Tripler, Rivka Offenbach, Avi Userovitz and Tovia Strijker – Central and Northern Arava Tamar R&D
  Contact Author: molliesacks@gmail.com
  Abstract. An autonomous irrigation controller, based on soil water tension measurements was used for irrigating peppers in a sandy soil using saline water (EC 2.8 dSm-1) during the winter season in a net house in the Arava. The experiment was carried out on winter grown peppers cv. Canon in a 40 mesh net-covered greenhouse in the Mid-Arava Valley of Israel. The 5 treatments tested included a control based on current irrigation recommendations and tensiometer controlled treatments of -9 kPa, -12 kPa, -15 kPa and -18 kPa threshold tension irrigation. Soil water tension was monitored every 15 minutes and uploaded to a server for visual inspection and data analysis. Irrigation was by 1.6 liter h-1 drippers, spaced 0.2 meters on the laterals, placed adjacent to the plants, applying a continuous and uniform concentration of fertilizers to all treatments. Data collected included records of irrigation timing and volume of water applied, total and marketable yield, number of fruits and fruit weights. At the end of the experiment the soil was sampled for salinity. The results showed that the autonomous irrigation maintained the pre-set threshold tension steadily. There were no significant differences between treatments in total yield (91 - 73 T/ha), marketable yield (73 - 62 T/ha) and size of the fruit (150 -275 grams). Water savings of 18% were obtained by unintentionally stopping the irrigation for 6 days, 50 days after planting in the -15 kPa treatment. The -9 kPa threshold treatment produced higher amounts of fruit during January compared to the other treatments. The threshold tension irrigations did not cause soil salinity.

 • 28
  ספט
  המלצות השקיה ודישון עגבניות בתי צמיחה בערבה 2017/18
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון עגבניות בתי צמיחה בערבה עונת 2017/18

  עודד פרידמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה צפונית תמר

  מומלץ לבצע בדיקות קרקע בתחילת העונה ובמהלכה על מנת לאפשר דישון מדויק וחסכוני יותר, בעיקר ביסודות זרחן ואשלגן. בקובץ מפורטות המלצות ההשקיה והדישון לעגבניות בבתי צמיחה בערבה לפי שלבי הגידול לאורך העונה

 • 28
  ספט
  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה עונת 2017/18
  ירקות, הגנת הצומח

  תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה
  ערכה: נטע מור ממ"ר הגנת הצומח בירקות
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים שני תכשירים כנגד אותו
  הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים )לעיתים מופיע כמספר ו/או אות במיון לפי IRAC / FRAC - Insecticide Resistance Action Committee
  / Fungicide ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים לפי אופן הפעילות(. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר –
  כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. המידע נלקח ממאגר הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.