דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 1033 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 6
  דצמ
  ניסוי זני פלפל במנהרה עבירה תחנת זוהר כיכר סדום 2022/23
  ירקות

  ניסוי זני פלפל במנהרה עבירה בכיכר סדום 2022/23
  שמעון פיבוניה1, יורם צביאלי1, מילי זנבר1, עדי סויסה2, שלומי וקרט1, , דודי קדוש1, דוד סילברמן2
  1מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 2שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר shimonp@arava.co.il

  תקציר
  שטח הפלפל הסתווי בערבה וכיכר סדום בעונת 2022/23 עמד על כ 7,000 דונם (מתוך כ 11,000 דונם בהיקף ארצי). שטח הזנים האדומים מהווה כ 75% מכלל הפלפל. במושבי כיכר סדום בהם גידלו בעבר פלפל בהיקף של כאלפיים דונם יש כיום מאות דונמים בודדים ועיקר הגידול במנהרות עבירות. כדי להימנע מבעיות חנטה בטמפרטורות גבוהות, שתילת הפלפל בכיכר סדום מתחילה רק בספטמבר והקטיף מתחיל בדצמבר-ינואר. תחילת הגידול היא תחת רשת צל בלבד ובהמשך פורשים פלסטיק לכיסוי המבנה. טמפרטורות החורף הנוחות מאפשרות לצמח להמשיך ולהיות פעיל גם במהלך החורף ועם היציאה מהחורף הפריחה והחנטה תקינים. בתנאי הכיכר ניתן לקטוף פלפל ליצוא משתילות ספטמבר, מינואר עד מרץ, תקופה בה מחירי היצוא בדרך כלל טובים, ולקטוף פרי איכותי בחודשים אפריל עד יוני, תקופה עם מחירים אטרקטיביים בדרך כלל בשוק המקומי. יתרון גידול הפלפל בכיכר סדום בהשוואה לערבה מתבטא בכמות גדולה יחסית של פרי בקטיף חורפי בחודשים ינואר עד מרץ לעומת מסת יבול גדולה בנובמבר-דצמבר בערבה ובהמשך גידול תקין בחורף וקטיף פרי איכותי בחודשים אפריל-יוני.
  מזה מספר שנים רב לא נעשה מבחן זני פלפל בכיכר סדום. הזן העיקרי בכיכר הוא וויפר של חברת אפעל. זהו זן קומפקטי המתאים לגידול במנהרות עבירות, עתיר יבול וחונט היטב בטמפרטורות גבוהות. גודל הפרי של וייפר הוא קטן יחסית ויש חשיבות להגדיל את מגוון הזנים לפי ההתאמה לדרישות השוק. בניסוי נמצאו זנים עם יבול גבוה יחסית ופרי גדול אשר יש טעם להמשיך ולבחון בקנה מידה מצומצם את התאמתם לגידול במנהרות עבירות בכיכר סדום, ואת יציבותם מבחינת היבול ואיכותו. בעונה זו, בדומה לשנים קודמות, נמצא שלגידול פלפל בחממה בכיכר סדום יתרון משמעותי בהשוואה לגידול במנהרה עבירה. יש מקום לשקול מעבר הדרגתי של מגדלי הפלפל בכיכר לגידול בחממה.

  Pepper varieties trial in walk in tunnels – Sodom Valley, 2022/23
  Shimon Pivonia, Yoram Zvieli, Mili Zanbar, Shlomi Vakrat, Dudi Kadosh - Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Adi Suisa, David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: shimonp@arava.co.il
  Keywords: Arava, Capsicum annuum, fruit quality

 • 6
  דצמ
  בחינת דרכים לניטור והדברה של רכנף חיוור בפלפל
  ירקות, הגנת הצומח

  תקציר
  גידול הפלפל בערבה וכיכר סדום הוא גידול הירקות העיקרי ונעשה בו שימוש נרחב בהדברה ביולוגית להדברת מזיקים. אחד המזיקים קשי ההדברה בממשק הדברה ביולוגית הוא הרכנף החיוור Creontiades pallidus. אין כיום אמצעים טובים להדברתו מבלי לפגוע באוכלוסיית האויבים הטבעיים במבנה. מזיק זה הוא גם טורף וגם צמחוני ולעיתים כאשר יש אוכלוסיית טרף מספקת של חרקים כמו כנימת עש טבק הוא יכול להתקיים בשדה מבלי לפגוע בפרי. אולם לעיתים הוא ניזון מהפרי ומסוגל לגרום לו לנזק כבד המתבטא בחללים מתחת לציפה שבהמשך גם עלולים להזדהם ולפסילה רבה של פרי. כיום, כאשר רמת הנזק נמוכה מנסים להדבירו באופן מקומי עם חומרים רכים אולם כשנזקו עולה יש צורך לרסס בחומרים שיקטלו גם את פשפשי האוריוס ולהפסקת ההדברה הביולוגית במבנה. בשטחים אלו יש צורך בהמשך לבצע ריסוסים תכופים כנגד תריפס הפרחים שקשה מאוד להדבירו במסגרת האמצעים העומדים לרשות החקלאי. בבדיקות שערכנו נמצא שהצבעים צהוב ולבן היו יותר אטרקטיביים מכחול ללכידת רכנפים ומלכודות דבק בצבעים אלו יכולות לשמש לניטור רמת הרכנף בשדה. בחינת התכשיר טיפיקי בחלקה מסחרית במינון כפול מהמקובל, 30 גרם לדונם, הביא להפחתה זמנית של הדרגות הצעירות של הרכנף אך לא פגע בדרגות הזחל 4-5 ולא פגע בבוגרים. שימוש במינון גבוה יותר של תכשיר זה עלול לפגוע באוכלוסיית האוריוס. מבין התכשירים שנבחנו, אקטרה במינון 20 סמ"ק לדונם, אוונט בריכוז 0.03% ושמן דימול בריכוז 1% לא פגעו ו/או פגעו במידה מועטה בלבד באוריוס. לחומרים אלו פוטנציאל לוויסות אוכלוסיית הרכנף בפלפל אולם אין לנו מספיק מידע לגבי יעילותם להדביר רכנפים.

  Means to monitor and control the population of the mirid Creontiades pallidus in pepper
  Shimon Pivonia, Gavriel Prizam - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Shani Finkelstein, Aline Vollenberg - Pollination Services Yad-Mordechai
  David Silverman – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Dvelopment
  Writer address: shimonp@arava.co.il

 • 6
  דצמ
  המלצות גידול פלפל אביבי 2023-24
  ירקות
 • 22
  נוב
  בחינת רשתות צל בגידול פלפל בחממה בתחנת זהר, כיכר סדום 2022/23
  ירקות

  בחינת רשתות צל בגידול פלפל בחממה בתחנת זהר, כיכר סדום 2022/23
  שמעון פיבוניה, יורם צביאלי, מילי זנבר, שלומי וקרט, דודי קדוש - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: shimonp@arava.co.il

  תקציר
  שטח הפלפל הסתווי בערבה וכיכר סדום בעונת 2022/23 עמד על כ 7,000 דונם (מתוך כ 11,000 דונם בהיקף ארצי). שטח הזנים האדומים מהווה כ 75% מכלל הפלפל. במושבי כיכר סדום בהם גידלו בעבר פלפל בהיקף של כאלפיים דונם יש כיום מאות דונמים בודדים ועיקר הגידול במנהרות עבירות. כדי להימנע מבעיות חנטה בטמפרטורות גבוהות, שתילת הפלפל שם מתחילה רק בספטמבר והקטיף מתחיל בדצמבר-ינואר. טמפרטורות החורף הנוחות מאפשרות לצמח להמשיך ולהיות פעיל גם במהלך החורף ועם היציאה מהחורף הפריחה והחנטה תקינים. בתנאי הכיכר ניתן לקטוף פלפל ליצוא משתילות ספטמבר מינואר עד מרץ, תקופה בה מחירי היצוא בדרך כלל טובים, ולקטוף פרי איכותי בחודשים אפריל עד יוני, תקופה עם מחירים אטרקטיביים בדרך כלל בשוק המקומי. לגידול בחממה יתרון משמעותי על הגידול של פלפל במנהרה. תנאי הגידול בחממה עם האוורור המשופר ביחס למנהרה מאפשרים שיפור היבול גם בתקופת החורף וגם במהלך האביב. רשת פנינה מאפשרת חדירת יותר אור מפוזר למבנה וברשתות עם אחוז צל דומה, עוברת בסה"כ יותר קרינה תחת רשת פנינה לעומת שחורה. בשנים האחרונות נבחנה ההשפעה של רשת צל לנו פנינה לעומת רשת שחורה סרוגה 40% צל על גידול פלפל בכיכר סדום. הניסוי נערך בתחנת "זהר" בחממה בשתילת ספטמבר. מבין שלוש עונות שנבחנו נמצאה עליה ביבול האביבי בשתי עונות גידול. העלייה ביבול בעיקרה נובעת מעליה במספר הפירות וגם כתוצאה מעליה במשקל הפרי. תוספת היבול המשווק האביבי בגידול תחת רשת פנינה בזנים שנבחנו בעונה הנוכחית נעה בין 35 ל 100%. הגידול תחת רשת פנינה באביב שיפר גם את מוצקות הפרי לאחר אחסון. לאורך השנים בהם נבחן גידול הפלפל בחממות בתחנת זהר נמצא שמתקבל יבול גבוה הנע בין 10 - 15 טון פרי משווק בעונה ויותר בעיקר כתלות בזנים, בתנאים האקלימיים בשנת הגידול ובסוג רשת הצל. תוצאות היבול המתקבל בגידול פלפל בחממה בהדליה ספרדית הן טובות בהרבה מאלו המתקבלות במנהרות עבירות. יתרון גידול הפלפל בכיכר סדום בהשוואה לערבה מתבטא בכמות גדולה יחסית של פרי בקטיף חורפי בחודשים ינואר עד מרץ לעומת מסת יבול גדולה בנובמבר-דצמבר בערבה ובהמשך גידול תקין בחורף וקטיף פרי איכותי בחודשים אפריל-יוני.

  Examining shade nets in growing pepper in a greenhouse at Zohar Station, Sodom Square 2022/23
  Shimon Pivonia, Yoram Zvieli, Milli Zanber, Shlomi Vakert, Dodi Kadosh – Central and Northern Arava-Tamar R&D
  Adi Suisa, David Silverman – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Author's address: shimonp@arava.co.il