דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 829 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 5
  דצמ
  ניסוי זני פלפל אביב 2018
  ירקות

  ניסוי זני פלפל אביב 2018
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, שבתאי כהן, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, דנית פרקר, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת הכותב: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו רובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. עם עליית הטמפרטורה, הזדקנות שטחי הגידול מהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח יורדת איכות הפרי המשווק מהשטחים הוותיקים. לאור הביקוש לפרי באיכות טובה בחודשים אפריל מאי לשוק המקומי נוצר צורך בבחינת זני פלפל בשתילות חורפיות שיניבו פרי בעונה האביבית ותחילת הקיץ. על מנת להמשיך וללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל לעונה זו ולהכיר טוב יותר את פוטנציאל הזנים בגידול, הועמד בתחנת יאיר בעונת חורף 2017/18 ניסוי זנים. בניסוי נבחנו שישה זנים של פלפל אדום שנשתלו (10/1/2018) בבית צמיחה ובמנהרה עבירה. קטיף החל ב 24/4/18 ונמשך עד 4/6/18. הפרי הקטוף מוין לפי המדדים המקובלים בשיווק לשוק המקומי.
  היבול הכללי והאיכותי שהתקבל בגידול בחממה היה גבוה באופן מובהק בכל הזנים ביחס לגידול במנהרה, אנו סבורים כי בעונת גידול נוחה ללא קרות או אירועי קיצון אין יתרון לגידול במנהרה, יחד עם זאת, חשוב לזכור כי גידול בתנאים אלה איננו אופטימלי בייחוד בחורף בו שוררות טמפ' נמוכות במיוחד, בו ייתכן כי ניתן יהיה לראות את יתרון הגידול במנהרה.
  בגידול בחממה הזנים 10088 ו Top 142 לא נבדלו בכל הפרמטרים מהזן רעם. לזן Top 142 יתרון במשקל פרי גבוה בגידול בחממה ביחס לזן הביקורת. בגידול במנהרה הזן ארמדה היה בעל יבול כללי נמוך ביחס לזן הביקורת, אך יבול סוג א' היה זהה לזן הביקורת. לזן זה יש יתרון במשקל הפרי הגבוה ביחס לזן הביקורת בגידול במנהרה.

 • 2
  דצמ
  המלצות גידול פלפל אביבי 2018/19
  ירקות

  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה 2018/19
  עדי סויסה, דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

 • 19
  נוב
  תכשירי הדברה לפגעים בפלפל
  ירקות, הגנת הצומח

  רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל
  עדכון נובמבר 2018
  ערכו: סבטלנה דוברינין - רפרנט הגנת הצומח בפלפל, תמר אלון - מדריכת הגנת הצומח,
  נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח בירקות, דוד סילברמן - ממ"ר גידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה ורפרנט פלפל

  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בפלפל לשוק מקומי וליצוא. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים לשוק מקומי נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת" http://www.hadbara.moag.gov.il.
  ימי המתנה לקטיף ליצוא מתבססים על שאריות מותרות שנלקחו ממאגרי המידע של האיחוד האירופי ובהתאם להסכמים הבינלאומיים הקיימים עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו מתייחסת לדרישות מדינות היעד, וייתכנו דרישות נוספות ומחמירות יותר מצד הלקוחות בכל מדינה. רשימה זו נכונה רק לתאריך בו פורסמה, ובאחריות המגדלים להתעדכן באופן שוטף ועצמאי בדרישות מדינות היעד ובדרישות הלקוחות באמצעות חברת היצוא שבאמצעותה המגדלים מייצאים.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה(1). קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
  בנוסף, מעבר למגבלות השימוש בתכשירים בהתאם לדרישות שוקי היעד, במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת (IPM) ייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האויבים הטבעיים, לפי מקרא המופיע מטה בטבלה מס' 1. שימו לב, שהתכשירים בצבע ירוק מורשים גם בחקלאות אורגנית.

 • 19
  נוב
  תכשירי ההדברה לשימוש בחציל לשוק מקומי וליצוא לרוסיה
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  ערכו: נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון
  עדכון נובמבר 2018
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בחצילים לשוק מקומי וליצוא לרוסיה. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים לשוק מקומי נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת" http://www.hadbara.moag.gov.il.
  ימי המתנה לקטיף ליצוא מתבססים על שאריות מותרות שנלקחו ממאגרי המידע ובהתאם להסכמים הבינלאומיים הקיימים עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו מתייחסת לדרישות מדינות היעד, וייתכנו דרישות נוספות ומחמירות יותר מצד הלקוחות בכל מדינה. רשימה זו נכונה רק לתאריך בו פורסמה, ובאחריות המגדלים להתעדכן באופן שוטף ועצמאי בדרישות מדינות היעד ובדרישות הלקוחות באמצעות חברת היצוא שבאמצעותה המגדלים מייצאים.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
  בנוסף, מעבר למגבלות השימוש בתכשירים בהתאם לדרישות שוקי היעד, במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת (IPM) ייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האויבים הטבעיים, לפי מקרא המופיע מטה בטבלה מס' 1.