דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 96 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 8
  מאי
  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  חקלאות מים

  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  ניצן רייס חבלין, טל גור, דני פופר, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  שנאן הרפז, יוספה שחק - מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il

  תקציר
  במסגרת פעילות מו"פ ערבה להרחבת את סל המוצרים של חקלאות המים, להוזיל עלויות גידול ולהעמיק את המחקר אחר הגורמים המשפיעים על קצב הגדילה, איכות ובריאת הדגים נבדקה השפעת התאורה על הדגים בשלב הפיטום במערכות סגורות. לעוצמת האור, ספקטרום ההארה ושעות ההארה אליהם נחשפים הדגים יכולה להיות השפעה בהיבטים שונים: השפעה ישירה על הדגים והשפעה עקיפה על סביבת המחייה, למשל על אוכלוסיות האצות במים. המידע המועט על חשיבות האור ואיכותו בשלבי הגידול הסומאטי הביאו לכך, שחקלאים רבים ברחבי העולם כולל חקלאי הערבה בוחרים לגדל את הדגים בתנאים של אור שמש מלא.
  מטרות המחקר: א. לימוד השפעת הרכב ועוצמת האור על כושר הייצור של דגי נוי במערכות גידול סגורות ואינטנסיביות, תוך דגש על צבע הדגים, איכותם, בריאותם וכושר הרבייה והשרידות שלהם. כל אלה עשויים להשתנות עם שינוי הרכב האור באופן ישיר, וגם בעקיפין עקב השפעה על האצות שבמכל. ב. פיתוח פרוטוקול תאורה וסינון האור לשם שיפור כושר הייצור ואיכות המוצר באמצעים ידידותיים למגדלים, תוך שילוב בטכנולוגיות הגידול המתקדמות אשר מקובלות כיום.
  שיטות: השפעת ספקטרום האור נבחנה בשלושה מינים פופולריים של דגי נוי הכוללים שני מינים משריצים: גופי (Poecilia reticulata), ומולי (Poecilia sphenops) ומין המטיל ביצים, קרדינל טטרה (Paracheirodon axelrodi). מינים אלו נבחנו במהלך 3 שנים (2014-2017) בשני מערכי ניסוי שהועמדו בתחנת יאיר: רשתות הצללה פוטוסלקטיביות בשישה צבעים שונים (בתוספת ביקורת ללא רשת) ובמערכת תאורת לד בחמישה צבעים (במערכת זו לא בחנו את הקרדינל טטרה). הפרמטרים שנמדדו בדגי הניסוי היו: שרידה, גדילה (המבוטאת במשקל הדג) ופיגמנטציה שנבדקה ע"י בחינה וויזואלית, HPLC ובדיקת הרפלקציה מעור הדג באמצעות ספקטרומטר. כמו כן נבדקה השפעת הרשתות על התפתחות אצות במערכת.
  תוצאות עיקריות ומסקנות: התוצאות העיקריות מצביעות על השפעה של ספקטרום האור, בעיקר על עוצמת הצבע בדגים. ההשפעה הייתה פחותה על שרידה הדגים וגדילתם. התוצאה המשמעותית ביותר הראתה כי בדגים שגודלו בהשפעת צבע צהוב עוצמת הצבע הייתה החלשה ביותר. כמו-כן נראה שהשפעת ספקטרום האור על הפיגמנטציה היא ספציפית למין הדג, זאת בשל חוסר אחידות בתוצאות שהתקבלו בדגיי גופי ומולי וחוסר ההשפעה על דגי הטטרה.
  Effect of light quality and spectral regime on growth and color appearance of ornamental fish reared in intensive re-circulating systems
  Danny Popper. Nitzan Reiss Hevlin Tal Gur Yair Kohn - Central and Northern Arava Research and Development.
  E-mail: yairkohn@arava.co.il
  Yosepha Shahak, Sheenan Harpaz ARO The Volcani Center

 • 6
  מאי
  פיתוח פרוטוקול גידול מסחרי של אצות
  חקלאות מים

  פיתוח פרוטוקול גידול מסחרי של אצות
  יאיר כהן, זיגי ווינטרס, סיגל שגב - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il
  תקציר
  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית עוסק בשנתיים האחרונות במחקר במיקרו אצות במטרה לקדם את התחום ולספק לחקלאים אלטרנטיבה לגידולים הקיימים. הניסויים שנערכו במהלך 2016 התמקדו בגידול הציאנובקטריה ספירולינה(Arthrospira platensis) המשמשת בעיקר כתוסף מזון בריאותי. ספירולינה גודלה בהצלחה בתחנת יאיר בתנאי מעבדה ובבריכות גידול קטנות המהוות דגם לגידול מסחרי. בתצפיות שנערכו נבדקו סוגי מים שונים במדיות גידול שונות במטרה להוזיל את הגידול. נמצא כי ספירולינה גדלה היטב במדיום המקובל בגידול סטנדרטי ובמדיום מינימלי ללא מיקרו-נוטריינטים. כמו-כן נראה כי ספירולינה גדלה גם במים שמקורם במכלי דגים (מים אלה מכילים נתרן וזרחן בריכוזים גבוהים מאלה שקיימים במי התהום של הערבה). בנוסף, נערכו בדיקות שמטרתן שיפור דיוק מדידת הביומסה בכדי לנתר באופן רציף ומדויק את קצב הגידול של האצה. בכוונת מו"פ ערבה לפתח את הנושא בשנים הבאות ולצבור ידע שיאפשר גידול אצות ע"י חקלאי הערבה.

  Development of a protocol for algae production
  Yair Kohn, Sigi Winters, Sigal Segev – Central and Northern Arava Tamar R&D
  Writer address: yairk@arava.co.il

 • 6
  מאי
  גידול משולב של ירקות ודגים
  חקלאות מים

  גידול משולב של ירקות ודגים
  תום גרונוולד, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  נפתלי לזרוביץ - המכון לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il
  תקציר
  מכסת המים המוגבלת לחקלאי הערבה וההרעה באיכות המים והקרקע בגלל המלחה מדגישים את הצורך בשימוש מושכל במים המיועדים לשימוש חקלאי.
  למטרה זו החל מו"פ ערבה בפיתוח תחום מערכות משולבות בחקלאות הערבה כשיטת גידול ברת-קיימא המהווה חסכון במים ודשנים ותורמת לשימור הקרקע.
  במסגרת פעילות מו"פ ערבה בתחום חקלאות המים, הוקמה בשנת 2015 מערכת משולבת לגידול דגים וירקות הבוחנת את יעילות הגידול. המערכת שהוקמה בתחנת יאיר הדגימה בהצלחה גידול חורף של חסה וגידול קיץ של בזיל באיכות טובה על מים שמקורם במכלי גידול של אמנונים. בחודשים האחרונים התחלנו בסדרת ניסויים הבודקת את יעילות הגידול של מלפפון במצע של פרלייט. הניסוי הראשון עסק בהשוואה של קצב גידול מלפפון במים המכילים תמיסת דשן לעומת מים שמקורם בגידול דגי ברמונדי. מתוצאות הניסוי עולה כי השקיה בתמיסת דשן גרמה לגידול מהיר יותר וליבול גדול יותר. כמו-כן נמצא כי כמות החנקן במי הדגים ניתנת לוויסות מדויק ע"י שינוי בביומסת הדגים ובכמות המזון הניתנת. הניסויים הנוספים יעסקו בין השאר בשיפור פרוטוקול הגידול.

  Integrated aquaculture of fish and vegetables
  Tom Groenveld and Yair Kohn - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Writer address: yairk@arava.co.il

 • 24
  יונ
  פרוטוקול גידול וריבוי קרדינל טטרה
  חקלאות מים

  ניצן רייס-חבלין, דני פופר, טל גור, מוטי אושרוביץ - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  ברטה לבבי-סיוון – המח' לבע"ח, הפק' לחקלאות רחובות, האונ' העברית בירושלים
  שנאן הרפז – המחלקה לחקר בעלי-חיים עופות ומדגה, מרכז וולקני מנהל המחקר החקלאי
  כתובת להתקשרות: yairk@arava.co.il

  תקציר
  סל המוצרים הקטן מהווה חיסרון עיקרי ביצוא דגי נוי מישראל. דג הקרדינל טטרה (Cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi) נסחר בשוק דגי הנוי העולמי בהיקף של מיליוני יחידות לחודש אך ריבויו בשבי קשה. ריבוי הדג בחוות גידול בערבה עשוי להוות תוספת חשובה לסל המוצרים הישראלי.
  במטרה להרחיב את הידע הקיים ולפתח פרוטוקול גידול ורבייה לדג הקרדינל טטרה במערכת סגורה הועמדה במו"פ ערבה מערכת ניסוי.
  בעונת 2014/15 נבנה בתחנת יאיר מתקן חדש לניסויי ההטלה ובו בקרת חומציות ומליחות המים (מוליכות). נערכו ניסויים על חומציות מי ההטלה, שימוש ברשת הגנה לביצים, מי הגידול של ההורים, גיל ההורים, תדירות הטלות והגיל בו הדגים מתחילים להטיל. נקבעו פרוטוקולי הזנה וגידול לקבוצות ההורים ולרוות.
  במערכת הניסוי אותרו מספר גורמים המשפיעים על פוריות הביצים ומועד ההטלה: חומציות מי ההטלה, הוספת רשת הגנה על הביצים ומוליכות מי הגידול של ההורים. הדגים יכולים להטיל כל שבועיים ולהתחיל להטיל כבר בגיל 4 חודשים ביעילות נמוכה. בעיות פוריות נובעות כנראה מזכרים בעלי גונדות שאינן מפותחות ומתאי זרע בתנועתיות נמוכה.
  בהתבסס על התוצאות נכתב פרוטוקול עבודה ראשוני על פיו ניתן לגדל ולהרבות דגי טטרה. יש להעמיק בהבנת תהליך ההטלה בכדי לשפר את ההגנה על הביצים ולהעלות את הפוריות.