דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 99 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 16
  מרץ
  יצירת אוכלוסייה כל-זכרית בדגי גופי
  חקלאות מים

  יצירת אוכלוסייה כל-זכרית בדגי גופי
  יאיר כהן, זיגי פנו-ווינטרס - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  אנדרי שיראק, ליאור דור - המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי בית דגן
  כתובת להתכתבות: siggiwinters@gmail.com

  תקציר
  יצור אוכלוסיות זכריות של גופי (Poecilia reticulate), שנחשב לדג נוי הכי פופולארי, הוא נושא בעל חשיבות רבה בקרב הרבה מגדלי דגים למטרה זו בגלל שהערך של הזכרים באוכלוסייה מגיע ליותר מ- 30% בהשוואה לנקבות בגלל הצבעים שלהם. עבודה זו שנערכה בתחנת יאיר מו"פ ערבה בשנת 2019 ביססה פרוטוקול גידולי לקווים שונים של גופי לייצור גנוטיפים של XY המופיעים כנקבות על ידי שימוש בהורמון ביטא-אסטרדיול. בנוסף, על מנת לעשות זיהוי מוקדם לנקבות XY בקרב הצאצאים ולהתקדם לביסוס אוכלוסיות זכריות, פותח סמן מולקולרי שנבדק על שני קווי גופי. באמצעות סמן זה ניתן לקבוע את מין הצאצאים בדרך מהירה ויעילה, דבר הנחוץ לייצור אוכלוסייה זכרית. התקבלו תוצאות הקדמיות לטיפוח נקבות XY עם זכרים רגילים על מנת לקבל צאצאים שהם YY. שלב אחרון זה נמצא עדיין בשלב המחקר וניסויים מתבצעים להשלמתו.

 • 9
  מרץ
  גידול חקלאי של ספירולינה
  חקלאות מים

  גידול חקלאי של ספירולינה
  יאיר כהן, זיגי ווינטרס, אנדריאה אנצמן, חיים מירון, צו'פמבה אניווי, ארין פופ - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il

  תקציר
  מו"פ ערבה עוסק זה ארבע שנים במיזם שמטרתו פיתוח תחום המיקרו-אצות בערבה. במסגרת מטרה זו החליט המו"פ להתמקד בפיתוח פרוטוקול לגידול מסחרי של ספירולינה (Spirulina). הספירולינה היא ציאנו-בקטריה המכילה אחוז גבוה של חלבון (60%) ויטמינים, מינרלים, וקרוטנואידים המתפקדים כאנטי-אוקסידנטים. לספירולינה יש שוק קיים בעל דרישה הולכת וגוברת בגלל העלייה במודעות לתזונה נכונה ולבריאות הגוף. ספירולינה גם משמשת להפקת פיגמנט המשמש כצבע מאכל כחול טבעי במזון (פיקוציאנין). שימוש נרחב נוסף באצה זו הוא בהזנת בע"ח כתוסף מזון בריאותי וכתחליף לחלבון מן החי. מחיר הגידול של ספירולינה מוערך בין 5$-10$ לק"ג יבש. עלות הגידול קטנה ככול שייצור הביומסה גדל. מחירה של ספירולינה לצרכן הוא 50$-60$ אבקה יבשה. מוצרים נוספים המופקים מספירולינה כגון הפיקוציאנין נמכרים במחירים גבוהים בהרבה, מחיר ק"ג יבש של הפיגמנט מתחיל במאות דולרים.
  תהליך גידול הספירולינה דומה לזה של מיקרו-אצות והוא מתחיל בתרביות סטריליות שמוחזקות על אגר בצלחות פטרי. בכדי ליצור תרבית, נזרעת כמות קטנה בנפחים של 100-200 מ"ל עד להגעה של ריכוז תאים גדול מספיק (מספר מיליונים של תאים למ"ל) המתבטא בצבע ירוק-כחול עז בתרבית (כ 3 שבועות לערך). לאחר שלב זה, הכמות שגודלה נזרעת מחדש בנפח גדול יותר (3-5 ליטרים) והתהליך חוזר על עצמו עד ליצירת 50 ליטרים לערך, כמות המספיקה לזריעה של בריכת גידול קטנה בנפח של 1 מ"ק. הקציר הוא מתמשך, כלומר בכל יום נקצרים כ 15% מנפח הכולל ומחדשים את הגידול ע"י הוספת מים ומדיה. ספירולינה מתרבת ע"י חלוקה א-מינית של תאים. התאים עוברים חלוקה ומתאגדים לצבר שצורתו סלילית (מכאן מגיע השם ספירולינה) ואז מתנתקים ומתחלקים שוב. כמו במיקרו אצות, שלב החלוקה, הנקרא גם שלב הגידול האקספוננציאלי מתבטא בגידול מהיר של הביומסה, הקציר מתרחש בשיאו של שלב זה.
  במהלך שנת 2018 הוקמו בתחנת יאיר 3 בריכות בעלות נפח של 50 מ"ק כל אחת בכדי לאפשר בחינה לגידול מסחרי של ספירולינה בערבה. כמו כן, נוספה מכונת קציר המאפשרת הפרדה מהירה ויעילה של ספירולינה ממי הגידול. בחודש האחרון התחלנו בגידול מלא בכל המערכות מהמעבדה ועד לבריכות הגידול הגדולות ואנו אוספים נתונים לגידול מסחרי של ספירולינה. אנו עוסקים בימים אלה באיסוף נתוני הגידול ובתמחור הגידול. בנוסף, מחלקת חקלאות המים פרסמה קול קורא שמטרתו הקמת משק מודל לגידול ספירולינה בערבה. צוות המחלקה יספק מידע, תרביות וליווי מדעי לחקלאי הנבחר.

 • 9
  מרץ
  פיתוח מזון חי לדגים
  חקלאות מים

  פיתוח מזון חי לדגים
  יאיר כהן, נתאי דולב, פיטר קיבוי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il

  תקציר
  בחוות גידול לדגי נוי בערבה נעשה שימוש במזון חי להזנה של דגיגים בכדי להבטיח התפתחות תקינה, שרידה גבוהה וקצב גידול מהיר. שימוש במזון חי מתאים כלומר בעל יכולת הזנה טובה ובעל שרידות וזמינות גבוהים לדגיגים הוא קריטי להצלחתו של גידול חקלאי מוצלח.
  בניסוי שנערך בתחנת יאיר בשנת 2018 נבדק השימוש בסרטן הירוד מוינה (Moina) ׁׂשמקורו במים מתוקים כתחליף לארטמיה (Brine shrimp) בהזנת דגיגים, במטרה לפתח פרוטוקול לגידול מוינה בחווה מסחרית.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הגידול במכלי דולב בנפחים גדולים מאפשר להגיע לגידול טוב יותר בהרבה מהמכלים העגולים שעשינו בהם שימוש עד כה גם מבחינת הצפיפות וגם מבחינת הכמות הסופית. במדידות שנעשו אחת ליומיים מחודש נובמבר, הצפיפות הממוצעת במכלים העגולים הייתה 8 מוינות ל 5 מ"ל בעוד שבדולבים הצפיפות הממוצעת הייתה 15 מוינות למ"ל והאוכלוסייה למיכל התקרבה ל 2 מיליון פרטים (פי 2 מהכמות המקסימלית שנמדדה במכלים העגולים).
  בניסוי הראשון שערכנו, לא נמצא הבדל משמעותי בגידול אוכלוסיות מוינות שקיבלו שמרים בלבד, לעומת ההזנה בשמרים ואצות.

 • 8
  מאי
  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  חקלאות מים

  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  ניצן רייס חבלין, טל גור, דני פופר, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  שנאן הרפז, יוספה שחק - מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il

  תקציר
  במסגרת פעילות מו"פ ערבה להרחבת את סל המוצרים של חקלאות המים, להוזיל עלויות גידול ולהעמיק את המחקר אחר הגורמים המשפיעים על קצב הגדילה, איכות ובריאת הדגים נבדקה השפעת התאורה על הדגים בשלב הפיטום במערכות סגורות. לעוצמת האור, ספקטרום ההארה ושעות ההארה אליהם נחשפים הדגים יכולה להיות השפעה בהיבטים שונים: השפעה ישירה על הדגים והשפעה עקיפה על סביבת המחייה, למשל על אוכלוסיות האצות במים. המידע המועט על חשיבות האור ואיכותו בשלבי הגידול הסומאטי הביאו לכך, שחקלאים רבים ברחבי העולם כולל חקלאי הערבה בוחרים לגדל את הדגים בתנאים של אור שמש מלא.
  מטרות המחקר: א. לימוד השפעת הרכב ועוצמת האור על כושר הייצור של דגי נוי במערכות גידול סגורות ואינטנסיביות, תוך דגש על צבע הדגים, איכותם, בריאותם וכושר הרבייה והשרידות שלהם. כל אלה עשויים להשתנות עם שינוי הרכב האור באופן ישיר, וגם בעקיפין עקב השפעה על האצות שבמכל. ב. פיתוח פרוטוקול תאורה וסינון האור לשם שיפור כושר הייצור ואיכות המוצר באמצעים ידידותיים למגדלים, תוך שילוב בטכנולוגיות הגידול המתקדמות אשר מקובלות כיום.
  שיטות: השפעת ספקטרום האור נבחנה בשלושה מינים פופולריים של דגי נוי הכוללים שני מינים משריצים: גופי (Poecilia reticulata), ומולי (Poecilia sphenops) ומין המטיל ביצים, קרדינל טטרה (Paracheirodon axelrodi). מינים אלו נבחנו במהלך 3 שנים (2014-2017) בשני מערכי ניסוי שהועמדו בתחנת יאיר: רשתות הצללה פוטוסלקטיביות בשישה צבעים שונים (בתוספת ביקורת ללא רשת) ובמערכת תאורת לד בחמישה צבעים (במערכת זו לא בחנו את הקרדינל טטרה). הפרמטרים שנמדדו בדגי הניסוי היו: שרידה, גדילה (המבוטאת במשקל הדג) ופיגמנטציה שנבדקה ע"י בחינה וויזואלית, HPLC ובדיקת הרפלקציה מעור הדג באמצעות ספקטרומטר. כמו כן נבדקה השפעת הרשתות על התפתחות אצות במערכת.
  תוצאות עיקריות ומסקנות: התוצאות העיקריות מצביעות על השפעה של ספקטרום האור, בעיקר על עוצמת הצבע בדגים. ההשפעה הייתה פחותה על שרידה הדגים וגדילתם. התוצאה המשמעותית ביותר הראתה כי בדגים שגודלו בהשפעת צבע צהוב עוצמת הצבע הייתה החלשה ביותר. כמו-כן נראה שהשפעת ספקטרום האור על הפיגמנטציה היא ספציפית למין הדג, זאת בשל חוסר אחידות בתוצאות שהתקבלו בדגיי גופי ומולי וחוסר ההשפעה על דגי הטטרה.
  Effect of light quality and spectral regime on growth and color appearance of ornamental fish reared in intensive re-circulating systems
  Danny Popper. Nitzan Reiss Hevlin Tal Gur Yair Kohn - Central and Northern Arava Research and Development.
  E-mail: yairkohn@arava.co.il
  Yosepha Shahak, Sheenan Harpaz ARO The Volcani Center