2018/19 למגדלי הפרחים בערבה – המלצות להכנת השטח וחיטוי לקראת העונה

2018/19 למגדלי הפרחים בערבה – המלצות להכנת השטח וחיטוי לקראת העונה