תצפית גידול ליפידיום בערבה 2015/16

תצפית גידול ליפידיום בערבה 2015/16