שימוש בשתילי פלפל מורכבים נגד נמטודת העפצים Meloidogyne incognita

שימוש בשתילי פלפל מורכבים נגד נמטודת העפצים Meloidogyne incognita