שחור פיטם, האם בלתי נמנע ?

שחור פיטם, האם בלתי נמנע ?