קביעת משטר הדישון באמצעות מדידה ישירה של ריכוז חנקה בפרופיל הקרקע

קביעת משטר הדישון באמצעות מדידה ישירה של ריכוז חנקה בפרופיל הקרקע