פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17

פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17