סקירת הגנת הצומח בירקות בערבה 2018/19

סקירת הגנת הצומח בירקות בערבה 2018/19