ניסוי זני פלפל בבית רשת , משק קלם פארן 2018/19

ניסוי זני פלפל בבית רשת , משק קלם פארן 2018/19