ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017

ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017