ניסוי זני בזיל חורף, זוהר 2018-2019

ניסוי זני בזיל חורף, זוהר 2018-2019