ניסוי זני אבטיח סידלס, תחנת זוהר כיכר סדום – אביב 2016/17

ניסוי זני אבטיח סידלס, תחנת זוהר כיכר סדום – אביב 2016/17