ניסויי בקרת איכות הפרי במו”פ ערבה 2018/19

ניסויי בקרת איכות הפרי במו”פ ערבה 2018/19