מציאת ביו-נמטוצידים להדברת נמטודות טפילות לצמחים המבוססים על מיצויים מצמחי מדבר

מציאת ביו-נמטוצידים להדברת נמטודות טפילות לצמחים המבוססים על מיצויים מצמחי מדבר