מבחן זני בזיל, תחנת זוהר, אביב 2020

מבחן זני בזיל, תחנת זוהר, אביב 2020