מבחן זני בזיל מרכז חורף בכיכר סדום, תחנת זוהר 2020-2019

מבחן זני בזיל מרכז חורף בכיכר סדום, תחנת זוהר 2020-2019