מבחן זני בזיל אביב בכיכר סדום, תחנת זוהר 2018

מבחן זני בזיל אביב בכיכר סדום, תחנת זוהר 2018